Kim Bu Kürtler Nereden Gelmişlerdir Sorularına Cevap

Peki kim bu Kürtler ? Kürtler Kimdir?


Kürtler coğrafi olarak Toros dağlarından İran Zağros Dağlarına kadar yaşayan,Cumhuriyetten sonra Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu diye değiştirilen ama tarihte Mezopotamya ve Kürdistan diye anılan coğrafyada yaşayan yerli halktır.


kurdistan-haritasıKürtlerin Kökeni


''Kürt' isminin kaynağı tarihsel olarak binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bazı araştırmacılara göre Kürt terİminin temelinde ''KUR'' yatmakta olup Sümer Kökenlidir.Sümer dilinde '' Kur'' dağ demektir.Ti eki aidiyeti ifade eder.Böylelikle ''KURTİ'' Dağın Halkı anlamına gelmektedir.Kürdistan coğrafyası dağlık bir bölgedir. O çağlarda insanlara coğrafyalarıyla veya yaşam tarzlarıyla bağlantılı isimler verilirdi. Kürtlerinde bu dağlık coğrafyada yaşamasından ötürü bu ismi aldıkları söylenmektedir.Sümer dilindeki ''Kurti'' ismi,Greeklerde 20500 yıl önce ''Kardukya'' daha sonraları ise ''Kurdienne''(Kürt Memleketi) diye geçmiştir.

The Name Kurd And İts Philological Connections adlı yazısında G.R Driver,   listesini yazıtlardan ortaya koyduğu Kurti,Karda,Karduk,Gord,Kord,Cardakes,Cyrtii gibi sonekleri farklı dilleri göre değişse de  hepsi ortak ''Krd'' ''Krt'' ögesi içerdiği bu isimlerin aynı  kökten geldikleri ve etnik olarak ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.Dr. Asad Khailany’nin yaptığı araştırmalarda

Tarihi kaynaklarda Medeniyetlerin Kürt ismini telafuz şekilleri;


Sümerler - Karda, Kurti ve Guti,
Babiller - Garda ve Karda,
Asuriler - Qurti ve Guti, 
Grekler - Kardukh ve Gordukh, 
Ermeniler - Kortukh ve Gortai-kh,
Persler - Gurd veya Kurd,
Süryaniler - Kardu ve Kurdaye, 
İbraniler ve Keldaniler - Kurdaye,
 

Aramaik ve Nesturiler - Kadu,
Erken islamik dönemlerin Arap yazarları Kurd (çoğul

Akrad),
Avrupalılar ise M.S. 7. yüzyıldan itibaren Kurd

demişlerdir.

Türkçe dilinede Kürt olarak geçmiştir.dogu-anadolu -kurtleri


Kürt Devletleri


Kürtler tarih boyunca birçok devlet kurmuşlardır.Daha geniş ayrıntılar için diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz ?


                     Kürdistan Tarihi


Kürdistan terimini ilk kullanan Selçuklular olmuştur.

Kürtlerin tarih boyunca yaşadığı coğrafya ola Kürdistan
terimine ilk kez Selçuklular döneminde görülür.

Literatürde ilk kez Kürdistan terimini de Selçuklular 
kullanmışlardır.

Yönetimleri altındaki Kürdistan'ın sınırları 
1340 yılında
yazılmış olan 
Nezhetü'l Kulub isimli eserde Kürdistan
bölgesinin sınırları
 dair bilgiler yer almakta,  Arap Irak'ı, 
Huzistan
Pers Irak'ı, Azerbaycan ve Diyarbakır olarak

verilmiştir.

Bugünkü 
Toros dağlarından  Zağros Dağlarına kadar olan bölgedir.


kurtler-kurdistan-harita
divan-turk-kurtler-kurdistan
Divânu Lügati't-Türk’teki Kürdistan.(11.yüzyıl)Kaşgarlı Mahmud'un çizdiği Haritada (1074) Arapçada Kürdlerin Toprağı anlamına gelen Ard'ul Ekrad, Ard'ul Şam (Şam toprağı) ve Ard'ul Irāqayn (Irakı Acemi ve Irakı Arabi) arasında
Haritanın Türkçeleştirmiş hali
Osmanlıda Kürdistan
Osmanlı Devleti,kaynaklarında Kürdistan terimini kullanmıştır.Bügün ezberletilen ''Kürdistan diye bişey yoktur olmadı'' klişesi baştan başa bir uydurmadan ibarettir.
Osmanlı Devleti zamanında Kürdistan Özerk bi yapıdaydı.Kürdistan  dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı,kendi içinde serbest bir bölgeydi.Osmanlı Devleti'ne asker vergi verir,ancak kendi yönetimlerinde serbesttiler.
Osmanlı hiçbir zaman Kürtler'in diline kültürüne yasak koymamış inkar etmemiştir.
Osmanlı Devleti,bugün Türkiye'nin aksine kimsenin diline kültürüne karışmaz asimilasyon politikasıyla hiç kimseyi Türkleştirme adı altında asimile etme gibi bir çabanın içine girmedi.Osmanlıda Kürt Kürttü,Laz Lazdı, Arap AraptıÇerkez Çerkezdi,Arnavut Arnavuttu,yani kısacası Osmanlıda, bugün Türkiyedeki Kemalist ırkçı sistem gibi Herkes Türktür,gibi faşizan bir sistem yoktu.

Osmanlıda herkes İslam Tebaası Osmanlı Tebaası altındaydı.
kurtler-kimdir


history kurd
Padişah II.Abülhamit zamanında Osmanlı Devleti'nin Ortadoğuda'ki topraklarını gösteren haritada (1893) Haritanın ortasında  کردستان (Kürdistan)  bulunmaktadır.Kanuni Sultan Süleyman’ın Kral Fransuva’ya fermanı -Kürdistan
Ben ki,
Sultanlar sultanı, hakanlar hakanı hükümdarlara taç veren Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, Akdeniz’in ve Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve Rum’un ve Dulkadir Vilayeti’nin ve Kürdistan’ın ve Azerbaycan’ın Acem’in ve Şam’ın ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke’nin ve Medine’nin ve Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve daha nice memleketlerin ki, yüce atalarımızın ezici kuvvetleriyle fethettikleri ve benim dâhi ateş saçan zafer kılıcımla fetheylediğim nice diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezıd Hân'ın torunu, Sultan Selim Hân'ın oğlu, Sultan Süleyman Hân’ım.
Sen ki,
Françe vilayetinin kralı Françesko (FrançoisFransuva)’sun.
Sultanların sığınma yeri olan kapıma, adamın Frankipan ile mektup gönderip, memleketinizin düşman istilâsına uğradığını, hâlen hapiste olduğunuzu bildirip, kurtulmanız hususunda bu taraftan yardım ve medet istida etmişsiniz (istemişsiniz). Her ne ki demiş iseniz benim yüksek katıma arz olunup, teferruatıyla öğrendim.
Padişahların mağlup olması ve hapsolması tuhaf değildir. Gönlünüzü hoş tutup, hatırınızı incitmeyiniz. Bizim ulu ecdadımız, daima düşmanı kovmak ve memleketler fethetmek için seferden geri kalmamıştır. Biz dahi onların yolundan yürüyüp, her zaman memleketler ve kuvvetli kaleler fetheyleyip gece, gündüz atımız eğerlenmiş ve kılıcımız kuşanılmıştır. Allah hayırlar müyesser eyleyip meşiyyet ve iradatı neye müteallik olmuş ise vücuda gele. (Allah hayırlar versin ve iradesi neyse o olsun.) Bunun dışındaki vaziyet ve haberleri adamınızdan sorup öğrenesiniz. Böyle bilesiniz.

1526
Kürdistan'ın Bölünmesi

kurdistan-neresi
Kürdistan Coğrafyasındaki şehirlerinin Kürtçe isimleri
Kasr-ı Şirin Antlaşması antlaşması,Lozan Ankara Antlaşmalarla Kürdistan toprakları  4 parçaya bölünmüştür.(Türkiye,Irak, Suriye, İran)


 Kürtler bölücü değildir,asıl Kürtlerin toprakları bölünmüştür.Cumhuriyetten Sonra Kürtlere Yapılan Zulümler Katliamlar ve Asimilasyon Politikaları

Kürtler Dersim,Ağrı,Zilan katliamlarında Binlerce Kürd çoluk çocuk demeden katledilmiştir.
Türk medyasında çıkan haberler ve Yıllardır Bize Dayatılan Kemalist Tarihin çoğu yalan egosu yüksek tarih birçok çelişkilrle doludur..Bugün kendine tarihçiyim diye ortalıklarda gezen bazıların düşmanlık ettiği iki tane temel konu var.1 İslam 2. Kürtler.
dersim-katliamı-kurdun-kafasi
Dersim Katliamın
agri-kurt-katliami
1930 yıılın Ağrı Zilan katliamlarında resmi rakamlara göre 15 bin Kürt katledilmiştir.


zilan-katliamı
Çoğu çocuk kadın olmak üzere 15 bin Kişinin katledildği Zilan katliamına Cumhuriyet Gazetesinin bakış açısı

              1.İslam Alimleri
Bunlar zamanında İslam alimlerini astırıp kendisine muhalefet edenleri İstiklal Mahkemelerinde delil kanıt olmadan astıran,Ecdatlarımızı bile bize Haindir diye ezberletenlerdir.

iskiliplii-atif-hoca-ataturk

 4 Şubat 1926'da Ankara İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edilen İskilipli Atıf Hoca

vahdettin-ataturk
Mustafa Kemal tarafından Hain ilan edilen padişah Vahdettin

                 2.Hedef Kürtler

2. Kürtleri Hedef almışlardır. ,Cumhuriyetten önce Osmanlıda Kürtler bugun Doğu ve Güneydoğu Dediğimiz Kürdistan coğrafyasında yaşıyorlardır ve Kurdistanterimini Selçuklular ve Osmanlılar dahil bütün dünya Medeniyetleri kullanmıştır.


 
Kanuninin Fransa kralına gönderdiği meşhur fermanda Kurdistangeçmektedir.Yani Osmanlıda kesinlikle Kurdistan vardı bu inkar edilemez bir gerçektir.
Kürdistan OsmandaÖzerk bir bölgeydi,Osmanlıya vergi asker verir kendi içinde serbesti.Ayrıca Osmanlı hiçbir zaman Kürtlerin diline kültürüne yasak koymamış inkar etmemiştir.Bundan dolayıdır ki Kürtlerde milliyetçilik yoktur çünkü Osmanlıda zulüm hor görülme yokdu.

Ama Ne zaman kendisine Zorla Türklerin atası ilan etmiş Atatürk geldiyse ondan sonra Sorunlar başlamıştır.Cumhuriyet Kurulduktan sonra Atatürk ve tayfası Kürtler adına ne varsa yasaklamıştır ve inkar etmiştir.

Atatürk,Kurtuluş savaşında Tıpkı Osmanlıdaki gibi Kürtlerin yine Özerk bi şekilde yaşayacaklarına ve kesinlikle dillerine kültürlerine karışılmayacak sözü vermiştir.Kürtlerde buna kanıp kabul etmiş ve Kurtuluş savaşında savaşmışlardır.

Ama Savaş kazanıldıktan sonra yani Atatürkün Kürtlere ihtiyacı kalmadıktan sonra,içindeki nefreti kusmuş ve Kürtler adına ne varsa hepsine yasak getirmiştir(Çerkez Ethem Gibi).Kürt ismi dahil,Kürtçe,Kürdistan coğrafyası terimine yasak getirşmiş adeta Kürtleri inkar edip yoksaymıştır.

Bu Yasak daha 10 yıl öncesine kadar yani 2000'li yıllara kadar sürmüştür.Bugün bile Hala Kürtlerin dilini tarihini hatta Kürtlerin varlığını bile inkar eden Atatürkçü Türkçü zihniyetler var ne yazıkki..


«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

19 yorum:

 1. çok güzel bir yazı kürt - türk kardeşliğini kendisini zorla ata ilan eden ataput'un getirdiği tek milletçi kemalist ırkçı sistemi bozmuşdur ama hükümetin tek millet,tek dil,tek bayrak anlayışı yüzünden hala kürt sorunu çözülemedi inşallah bir gün şu tek milletçi zihniyete sahip zorbalar tarafından değilde kalkarda çok uluslu düşününen hükümetlerce yönetiliriz

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bu cografyada yaşamak zordur ne amerika gibi 70 çesit millet bi arada yaşıya bilir ne de avrupa gibi aşırı özgürlükler icerisinde olunur her gün terörle yaşayan bir toplum var ortada bu yapılanlar baska bi bölgede olsa toplumsal kıyım olur maalesef yine de insanlar biraz sagduyuluda bi sey olmuyor haa bu olmayacak degildeher gün insanları yanacak sen rahat yatacaksın yok oyle bi dünya..mustafa kemal olmasaydı şimdiye kadarbunlarıda biemeyip tarihini coktan unutacaktın..

   Sil
  2. Orası dogru ataturk iyi bir liderdi ama yaptiklari dogrulardan cok hatalari vardi soykirim yapmis kurtlere yok saymis kurtleri

   Sil
 2. emin ol ki akp hükümeti böyle düşünmekte yalnız mhp chp gibi partiler için aynı şeyler söylenemz bunlar iktidara geçerse kürtlerin işi yaş muhtemelen açık soykırım yaparlar

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Pekii şunu söylüyeyim arkadaş nüfüs agırlıgı %80e %20 kürtlerin lehine olsaydıda türkler bunların yaptıgının çeyregini yapsaydı bu dedigin olurdu hemde dünyanın gözü önünde..

   Sil
 3. Ya ben anlayamadim ki osmanli torunlariyiz diyorlar ama osmanlinin dediklerinden sasiyorlar osmanlida kurdistan vardi bunlar inkar ediyorlar kurdistan deyimini de ilk kulanan selcuklu devletidir ya anlayamadim bunlari inkar enen turklermi yoksa turk dusmanlarimi anlayamadim

  YanıtlaSil
 4. Çünkü dünyada fransiz ihtilaline kadar milliyetçilik yoktu keza osmanli da da oyle fransız ihtilaline kadar toplumlar dinlerine göre ayrilirlardi

  YanıtlaSil
 5. Cok ilginc bir yazi. Ama güzel türk olarak kürtleride anlamak.
  Zaaten Ne demisler: biz fatih sultan mehmet kadar türk. Said nursi hz. Kadar kürdüz.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. şurada gördüğüm en güzel yorumu yapmışsın tebrik ederim.

   Sil
 6. Ben TÜRKMENİM ama Kürtlere yapılan bu zulümler ve dışlamaları lanetliyorum Allah atatürkün belasını versin

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Sen Türkmensin öylemi. TÜRKMEN kelimesini kirletme karektersiz. Atatürk gibi bir dahi gelmiş simdi boş keseden atıyorsun. ingilizler istanbul u işğal ettiğinde nerde idin. fransızlar maraş ı işgal edince nerde idin ruslar erzurum a girince nerde idin italyanlar antalyayı elegeçirdiğinde yunanlılar izmir i aldığında bulgarlar tekirdağa kadar geldiğinde rumlar doğu karadenizi işgal ettiğinde nerde idin şerefsiz. Atatürk üme Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Hz Hüseyin elinden tutsun cennet bahçelerine kabul etsin. bol bol kevser suyundan içsin. sizin gibi karektersizlerde bol kepçeden konuşsun

   Sil
  2. SENDE DERSIMI HATIRLA BE KARDES ONA CEVAP YETISTIRECEGINE DERSIM KATLIAMI NIN ARKASINDA KIM VAR BIR BAK BAKAYIM TARIHINI UNUTMUS ATASINI PUT ILAN ETMISSINIZ YAZIK ZIHNIYETINIZE KI EBU CEHILIN ZIHNIYETI VAR SENDE SENIN GIBI LERDE

   Sil
  3. ASIL ŞEREFSİZ SİZİN ZİHNİYETİNİZ DE OLANLARDIR. ATATÜRKÜ ANADOLUYA GÖNDEREN KİMDİR.ELİNDE Kİ PADİŞAH FERMANI OLMASAYDI ONU KİM KALE ALIRDI. KAZIM KARABEKİR VE ONUN GİBİ DÜSÜNEN PAŞALAR SAYESINDE VATAN KURTARILDI.

   Sil
  4. Vay be Duran Mehmet tüm o işgalleri kıran tek başına Atatürktü değilmi.Ya ben anlamıyorum niye insanlar illa bir kahraman oluşturma derdine düşüyorlar ki.bir halkın mücadelesini bir kişiye bağlamak nedir ya
   Ayrıca Adolf Hitler in Deutschland Über alles sözü ile ne mutlu Türküm diyene sözü birbirine çok uzak değildir buda böyle biline gözlerinizden öpüyorum

   Sil
 7. Çok güzel bir anlatım.Bunun hakkında bir video yapmayı düşünüyorum. Eski zamanın cahil insanları şuan çocuklarına cahilliği aşılıyor o yüzden türkler ve kürtler sürekli kavga ediyor fakat şuna inanıyorum bir gün BİR TÜRK BAŞKAN VE BİR KÜRT BAŞKAN el ele verip bu sorunu ortadan kaldıracaklarına inanıyorum. Eski çağın cahillerinin eseri olmayın.

  YanıtlaSil
 8. Kesinlikle herkesin şuna inanmak zorundadır.Mustafa kemal atatürk bu ülkede kan akması için kanal yaptı.ve bu gün halen insanların ölmesi yegane sebebi mustafa kemal dir

  YanıtlaSil
 9. Yok arkadaş kimsemi düşünmüyor türkiyede lazlarda car çerkezlerde rumlarda alevi de var kürtte türkte var neden sadece kürtlere baskı şiddet hor görme daha fazla ben kendi kanaatimce bu yazılanların hepsinin doğru olduğuna inanıyorum ki o yüzden kürtler bu derece hor görülüyor ve buda bazı insanlara gerçekten çok dokunuyor yazık

  YanıtlaSil
 10. Kurtlere zorla siz turksunuz sadece kendi icinizde kurt kalin diyen arkadaslarin da. Neyi hazmedemediklerini anlamiyorumm.

  YanıtlaSil
 11. kurtler cok delikanli kimseden korkmazlar bunu herkez bilir

  YanıtlaSil

Sağlıklı Bir Tartışma Ortamı için,Lütfen Yorumlarınızı Küfürsüz yazın..