• Son Yazılar

  Feqiyê Teyran Kimdir ? Hayatı Eserleri  Kürt Edebiyatının Temel Taşlarından Feqiyê Teyran  Kürtlerin Yunus Emre'si olarakda anılan Feqîyê Teyran veya Fakî-yi Tayran (d.1590 - ö.1660), asıl adı Muhammed olan Kürtçe şair, masal ve destan yazarı.En önemli eseri Hespê Reş'tir (Kara At). Bu eser 1965’te Moskova’da Kürtçe-Rusça olarak yayınlandı.


  Feqîyê Teyran Müküs'de (Wan Bahçesaray) dünyaya gelmiştir.
  Medrese eğitimi alan Teyran'a Feqîyê ismi, ilimden/talebe kelimesinden; Teyr/kuş ise (Mantık et-Tayr) adlı eserden gelir.Kelime manası olarak kuşların hocası anlamına gelmektedir.  Feqiyê Teyran
  MahlasMihê, Feqiyê Gerok
  Doğum1590
  Wan
  Ölüm1660
  Wan
  MilliyetKürt
  MeslekŞair,Yazar,Filozof
  Dönem17.yy
  TürDestan,Masal
  AkımKürt Edebiyatı
  İlk eseriHespê Reş

  Feqıyê Teyran Kürt edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir.
  Feqiyê Teyran bir Kürt ozanıdır ve Kürtçeyle şiir yazan en eski ozanlardan bir tanesidir. Kürt Edebiyatı Tarihi’nde büyük bir şair, filozof, öykü ve destan yazarıdır. İsmi Kürtler arasında çok yaygındır. Şiirleri genel olarak lirik tarzda yazıldığı ve dilini de yalın, akıcı ve anlaşılır bir biçimde kullandığı için halk arasında ezbere bilinir.

   Şarkılara bile konu olmuş Feqîyê Teyran yazmış olduğu destan ve hikaye tarzı şiirleri, dilden dile dolaşır insanlar arasında. Feqî’nin Şêx Sen’an, ZembîlfiroşBersîsê Abid ve Kela Dimdim gibi destan ve hikayelerini bilen insan sayısı tahmin edilenden çoktur.
  İlahi sevgi, aşk ile gerçek sevgiyi, aşkı beraber işlemiştir. Bunun yanı sıra konu yönünden çok zengindir. Allah, din, peygamberler gibi inançla, Kürt şairleriyle, toplumsal ve tarihi olaylarla, aşk, doğa ve tasavvufla ilgili yazmıştır. Çok güçlü olan edebi dili bile sade ve anlaşılırdır.
  En karmaşık konu bile billurlaşmıştır ellerinde. Dili halkın diline yakındır. Halkın gündelik dilini edebi dile ustaca ve anlaşılır bir biçimde yapıtlarında kullanmıştır. Bu yönüyle de halk tarafından bilinmiş, yapıtları çok kolay olarak halk arasında yaygınlaşmıştır. Dilden dile akarak günümüze kadar gelmiştir.

  Kürt Tasavvufi Halk Edebiyatının ilk temsilcilerindendir.
  Feqıyê Teyran;Aşkın ve Sevginin Şairi olarak da anılmaktadır.  Yaşar Kemal'in Karıncanın Su İçtiği isimli romanın sekizinci bölümünde masalsı bir şekilde Feqıyê Teyran anlatılmaktadır.
  Feqıyê Teyran,şiirlerinde Feqê TêraFeqîyê GerokMeksîXoceMîrMihê, Mîm û Hê gibi mahlaslar kullanmıştır.

  Soylu bir ailenin çocuğu olan Feqıyê Teyran'ın dedeleri Osmanlı devletinden “MİRLİK” ünvanını almışlardır.  Feqıyê Teyran'ın Günümüze Ulaşan Eserleri  Arapça ve Farsça dillerini, edebiyatını çok iyi bilmesine karşın o özellikle tüm yapıtlarını Kürtçe yazmıştır. Kürt edebiyatında önemli bir şair, masal ve destan yazarı olan Feqıyê Teyran Kürt edebiyatına birçok yapıt armağan etmiştir
  • Hespê Reş
  • Şêxê Senan (Senan Şeyhi)
  • Qiseya Bersiyayî (Bersiyay'ın Öyküsü)
  • Dilo Rabe Dilo Rabe
  • Ey Avê Av
  • Xan Dimdim
  • Bersîsê 'A'bid
  • Sîseban


  Dağınık Tek şiirleri

  • Ellah Çı Zatek Ehsen e (20 Altılık)
  • Hey Av u Av (51 dörtlük)
  • İro Jı Dest Husna Hebib (33 Dörtlük)
  • Bı Çar Keriman (7 Dörtlük)
  • Melayê Batê Kanê (11 Dörtlük)
  • Ez Çı bêjım ( 8 Dörtlük)
  • Feqe U Mela (50 Altılık)
  • Feqe u Bılbıl (18 Altılık)
  • Ay Dılê Mın (19 Dörtlük)
  • Qewi İro Zeif Halım ( 18 Dörtlük) 
  • Dilber (16 Dörtlük)
  • Dılo Rabe (80 Dörtlük)
  • Çıya Ani (4 Dörtlük)
  • Dengbêjê Jaran i (4 Dörtlük)
  • Yar Tu yi (18 Altılık)
  • Feqıyê Teyran u Evina Dılan 
  • Mıhacır 
  • Dewran
  • Ê Bên
  • Feqıyê Teyran u Dilber 
  • Feqıyê Teyran u Qulıng
  • Feqıyê Teyran U Roj


   Dilbere şiirini Aram Tigran şiiri bestelemesiyle Kürt Müziğine kazandırmıştır. Ay Dilbere dinlemek için tıklayın.
  Feqiyê Teyran Ez Şiiri

  Îro ji dest husna hebîb sergeste û heyran im ez
  Min eşq û muhbet bûn nesîb sewadê sergerdan imlez

  Eşqê gelek sewda kirin bê mal û bê mewda kirin
  Nûra çira winda kirin Mûsayê Imran im ez

  Mûsa ji dest husna bi nûr şêrîniya xalên di hûr
  Secde bire ber Kohê Tûr nêzîkî remzê wan im ez

  Remzê ku dê dilber bikin carek bi çeşman seyr bikin
  Dê kohê Qaf ker ker bikin mecrûhê pir-kovanim ez

  Min ah ji dest kovan û qehran min sebr nayêt li sehran
  Şubhetê mewcên di behran qulzemê umman im ez

  Qulzem û behrên di heftê agirê eşqê ku keftê
  Dê bisojit subhe neftê min diye, pê zanim ez

  Min diye muhbet çi reng e sohtim edoja pir-ye’ke
  Min mudam dil jê biheng e bi nalîn û efxan im ez

  Nalîna teyr û tuyûran kalîna çeng û bilûran
  Xulxulên di qesr û qusûran bulbulê xoşxan im ez

  Bulbulim daîm dixwînim ez yeqîn ez te bibînim
  Dîn dibim sewda dimînim serxoş û sukran im ez

  Serxoş û ebter kirim te ji illeta rengzer kirim
  Te sotim û ker ker kirim tu agir î buryan im ez

  Agir û pêta di dil da me’neyan daxan ku hilda
  Ew kitab naçit du cilda hafizê medhan im ez

  Hafizê medh û pesendan rohiya mehbûb û rindan
  Bê hisab werbûn di findan satiyê bêcan im ez

  Soti me qet pêt û nar ne kuştîme derb lê diyar ne
  Min demek sebr û qerar ne nexweşê pir-jan im ez

  Nexweşê reng lê nemayî dest li ser falê nihayî
  Wan digot ji çavê giyayî kûştiyê e’ynan im ez

  Kuştime herdu ‘uyûnan yan kî yêd nisbet ji nûnan
  Radikit ew qetl û xûnan girtiyê zindan im ez

  Girtî me insaf di mîr ne qazî û muftî ve bîr ne
  Qeyd kirim kes bê xebîrne bendeyê hicran im ez

  Ma di benda firqeta te canfidayê xid**** te
  Da bibînim reh**** te nobedarê xanim im ez

  Nobedarê qullehê xo dergevanê dergehê xo
  Bîne bîr û agahê xo tûleyê asîtan im ez

  Tûleyê dergahê yar im şev û rojan nobedar im
  Westayê der întîzar im çavrêyê Sultan im ez

  Çavrêyê sirra li pêş im meqseda ezlê feniş im
  Hicreta Yûsuf dikêşim Ye’qûbê Ken’an im ez

  Kor e bo Ye’qûb ji dînê j’perdeya daxa evînê
  Ger dibên veke birînê hewceyê Lokman im ez

  Wan digot Lokman tebib e gote min xef ‘endelib e
  Şafiyê derdan hebîb e pê bawer û îman im ez

  Sond dixwim sa’id û destan kevir û seylêd li bestan
  Min bi xom li curhan bebestan be rahet û asan im ez

  ‘Aşiqa rahetya kêm e agir û pêt a dilê me
  Çend hezar medhan dibême muhitê esman im ez

  Xwezî min sed ser hebûna sed hezar dev pê ve bûna
  Ew hemûl’medhên te bûna hêj bi wan niqsan im ez

  Ez kiz û zer bûm ji qehrê dê devêk çibkit ji behrê
  Yan du çav çibkin ji sehrê bê dîtina eynan im ez

  Sed hezar çav min divêna bayekî perde hilîna
  Xet û xal min têr bidîna eşqe qûtî can im ez

  Her kesê eşq tê eser kit sed hezar perdan di ber kit
  Hemuyan dê ker be ker kit tazî yû ‘uryan im ez

  Perde çû ez mame tazî dil sirra mehbûb dixazî
  Min ibadet eşq û bazî bê mey û meyxan im ez

  Xaniya bade û mey tê mexnî yû hem çeng û ney tê
  Min ji eşqan heye-hey tê serxweş û sukran im ez

  Serxoşê ava heyatê meclisa reqs û sematê
  Dê çi kim bi sewn û selatê b’kûzê û fîncan im ez

  Ew meyê gerden dirêjan şîşe û wan bade rêjan
  Min nema hiş li nivêjan li deftera dînan im ez

  ‘Mim’ û ‘Hê’ aqil vederda sicleya eşqê û derda
  Lew qelem anî bi ser da me’fuyê Xufran im ez

  Feqiyê Teyran  Yar Tu Yi

  Bizan ku min yar tu yî
  Dil jê birîndar tu yî
  Ez kuştim yekcar tu yî
  Kubkub li min yar çar tu yî
  Bi dest û hem yar tu yî
  Pir li min kubar tu yi
  Ê b'xezeb sendî ez im
  Di qeyda benda ez im
  Xweş qeda elîa tu yî
  Cama peyala tu yî
  Xweş-bejn û bala tu yî
  Delal di mala tu yî
  Berbextê tala tu yî
  Nîmetê ala tu yî.
  Ê b’şewqa xala tu yî
  Daîm dinalî ez im
  Zar zar dikalî ez im
  Harot di çalî ez im
  Dûr ji wî halî ez im
  Yar di xeyalî ez im  Aşık, sevgilinin aşkından her daim belengaz, mest ve sarhoştur. Aşık/bülbül, her daim gülün-sevgilinin bahçesinde öten, yalvaran, feryat eden, mum gibi yanıp kül olan, acı çeken ama bu acıdan da memnun olan kişidir. Gül, gonca gibidir henüz açmamıştır. Aşık/bülbül şakıya şakıya sonunda goncayı gül yapar.  Îro ji destê husna hebîb sergeşt û heyranim ez

  Min eşqû û muhbet bûn nesîb sewadê sergerdan im ez

  Bilbil im daîm dixwînim ez yaqîn ez te bibînim

  Dîn dibim sewda dimînim serxoş û sekran im ez

  Nalîna teyr û tuyûran kalîna çeng û bilûran

  Xulxulên di qesr û qusûran bilbilê xoşxan im ez

  Aşağıdaki şiirinin bir bölümünde dinî kişiliklerin/önderlerin bile bu dünyadan göçtüğünü anlatır.

  Ne Adem ma û ne Aîş ma

  Ne nuh ma û ne Îdrîs ma

  Ne Yûsûf ma ne Cercîs ma

  Ne Eyûbê birîndar e

  Ne Yehya ma ne Salîh ma

  Ne Harûn ma ne Mûsa ma

  Ne Meryam ma ne Îsa ma

  Aynı şiirinde kullandığı isimlerden de anlaşılıyor ki Feqiyê Teyra(n), tarihî olaylardan ve tarihî kişiliklerden haberdardır. Aşağıdaki dizeleri yazan şairin iyi bir eğitim almış olması kesindir.

  Ne Calis û ne Soqrat man

  Ne Talis û ne Boqrat man

  Ne Zulqerneyn û ne Mîr’at man

  Ne Cumcum ma ne Exyar e.

  Ne Eflatun û Loqman man

  Ne Dawid û Suleyman man

  Ne Fi’rewn û ne Haman man  Şiirleri, genellikle halk şiirinde kullanılan hece vezninin 8’li ölçüsüne uyar. Genellikle yarım, tam ve zengin kafiye kullanmıştır.

  Baxê ku baxvan bête ber

  Erdek heye ew lê nebî

  Dara ku enqa bête ser

  Belgek heye sih lê nebî

  Kî ji nî’metê dê dit xeber

  Ya Reb derê derê feyzê vebî


  Şiirinde ritmik ve müzikal bir tad olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu yüzdendir ki birçok şiiri bestelenmiştir. “Dîlber” ve “Dilo Rabe” bunlardan en çok bilinenleridir.


  Ey dilberê wey dîlberê

  Feryad ji destê keserê

  Avek ji avê kewserê

  Wêran ez im malim xirab

  Teyra(n)’ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de kelime tekrarları yoluyla şiirinin ölçü, kafiye ve anlamını güçlendirmesidir. “ne” ve “man” kelimeleri ile oluşturduğu mükemmel ahenge birbirine yakın anlamlı diğer kelimeler ve sesli-sessiz harfler arasındaki uyum eşlik eder.

  Ne belçim man ne sinbul man

  Ne ruhan man ne sorgul man

  Ne hevrî man ne hevdil man

  Feqiye Teyran'ın Kabri  Feqiye Teyran’ın Kabri

  Feqiyê Teyran Mezar taşında şunlar yazmaktadır;
  Haza merqadu es-se’îd el-merhum, el-mexfûr,
  El- muhtaç ila rehmetullahî te’ala
  Muhemmed el-meşhûr Feqeh-İ Teyran
  Fi sena 1041
  ” (!631-1632M.)

  Tercümesi; “Bu, mutlu, merhum ve meğfur, Allahu Te’ala’nın rahmetine muhtaç Feqeh-İ Teyran ismiyle meşhur Muhammedin kabridir. Yıl 1041

  Şandis/Dayılar- Hîzan-Bitlis

  Feqiyê Teyran'ın Kabrinin olduğu köy


  Feqıyê TeyranKürt edebiyat tarihi için bir hazinedir. Fakat bu hazinenin hala aydınlatılmamış birçok yönü de mevcuttur ne yazık ki. Yapılacak araştırmalar onun karanlıkta kalmış yönleri ve ürünleri hakkında bizi daha bir aydınlatacak, belirsizlikleri ortadan kaldıracaktır  Son 90 yıldır, Kürtler ve Kürtçe üzerine çok açık bir asimilasyon uygulanmıştır. Bu baskıcı uygulamalar, daha önce Kürtçe yazmış olan ulemanın da gözardı edilmesine sebep olmuştur.

  Gerçi son yıllarda, Kürtçemizle ilgili mahcup bir serbestiyet de gözlenmektedir. Eminim ki bu serbestiyet ve defacto durumlar, sistemleştirilip daha yasal ve hakkettiği meşruiyet çerçevesinde yaygınlaştırılırsa,  Feqiyê Teyran ve onun gibi olan diğer ulemadan daha fazla yararlanabilme imkanı olup Kürtlerin tarihlerini edebiytlarını daha iyi öğrenebilme fırsatı bulacaktır.

  1 yorum:

  1. bu yazıyı okuduktan sonra ne kadar güzel değerlerimiz olduğunu farkketim

   YanıtlaSil

  Sağlıklı Bir Tartışma Ortamı için,Lütfen Yorumlarınızı Küfürsüz yazın..

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad