• Son Yazılar

  Melaye Bate(Hasan Ertuşi) Kimdir Hayatı Eserleri

   KÜRT ALİM,ŞAİR,EDEBİYATÇI Melayê Batê                                melaye bate hasan ertuşi
  Kürt Yazar Şair  Melayê Batê-(doğum,1417 Baté köyü Colemérg,Hakkari- ölüm 1491) Baté köyü şu anda Şırnak'a bağlıdır.                Melayê Batê'nin Hayatı


  Asıl adı Hasan Ertuşi(Kurdi Hesené Ertoşi,) Eserlerinde Melayê Batê mahlasını kullandığı için bu isimle anılmaktadır. Hesené Ertoşi Hakkari'nin büyük aşiretlerinden olan Ertoşi aşiretindendir.  Melayê Batê ,dönemin Kürt Alimlerinden birisidir. Aynı zamanda Şair,Edebiyatçı ve yazar olan Melayê Batê, eserlerinde Kürtçeyi çok iyi kullanmıştır.

     

      Melayê Batê'nin Eğitimi  Eğitimini MusulDohukHewlêrMiksê başta olmak üzere çok sayıda medresede tamamlamıştır. dönemin Önemli alimlerden ders almıştır. Veli Mir Hasan Medresesinde eğitim gördüğü dönemde "Miks Mir"i ile çok yakın dostluk kurdukları belirtilmiştir.(şiirlerinde belirtmiştir)


  Eserlerinde çok iyi bir Kürtçe kullandığından, Kürtçeyi en iyi kullananların başında gelmektedir.


  Melayê BatêHakkari Meydan Medresesinde uzun yıllar müderrislik yapmıştır.

  Yaşamı boyunca toplumsal konulara son derece önem verdiği gibi, yeni nesillerin eğitimli ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasına yönelik olarak eğitime önem vermiştir. Tüm yaşamı boyunca çocukların ve gençlerin iyi bir eğitim almaları yönünde ciddi çalışmaları olmuştur.


  Din adamı ve şair yönüyle tanınır. Eğitimini , EdebiyatDin konularında yapmıştır. Yazdığı eserler daha çok din ve edebiyat üzerinedir.  hasan ertuşi kürtçe

       Melayê Batê'nin Eserleri


  Melayê Batê'nin günümüze ulaşan en önemli 3 eseri vardır

  • Mewlida Kurdî
  • Divan(şiirlerini Divanında toplamıştır)
  • Zembîlfiroş Destanı

  Mewlida Kurdi  En önemli Eseri Kürtçe yazdığı "Mewlida Kurdi" adlı Mevlid’idir. Bu mevlid aynı zamanda Kürt klasik edebiyatı içerisinde yazılan en önemli mesnevilerindendir..

  Divanhanelerde ve camilerde en çok okunan ve meşhur olan mevlid olmuştur.

  Melayé Baté'nin yazdığı bu Mevlid,Kürdistan medreselerinde de Kur'an'dan sonra okunan sıra kitaplar arasına girdi.

  Peygambere Methiyesi olan "Mewlida Kurdi", Kürtler, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen dini törenlerinde, düğünlerde Melayê Batê’nin Mewlud’ünü okurlar. Eserin günümüze eksiksiz taşınmasında bu geleneğin ciddi bir etkisi vardır.

  Mevlid'ten bir kesit;


  Hemdê bê hed bo xwedayê alemîn
  Ew xwedayê daye me dînê mûbîn
  Em kirine ûmmeta xeyr-ûl beşer
  Tabi"ê wî muqtedayê namuwer
  Ew xwedayê malikê mûlkê azîm
  Daye me mîrasa Qur"anâ kerîm
  Dînê me kir kamîl û ni"met temam
  Yanî daye me Ehmed û dar-ûs selam
  Ew xwedayê bê nazîr û zûlccelâl
  Bê mîsal û bê heval û bê zewal
  Raziqê bê dest û pa û mar û mûr
  Alîmê sirra ne gotî der sudûr
  Karî sazê bende û sultannê can
  Rahîm û rehman latîf û mîhrîban
  Asîmanê bê sitûn Wi kir bedîd
  Suretê bê xal û xat wî aferîd
  Hîwîdarin em ji te şahê kerîm
  Îhdîna ya rab sîrat-el mûsteqîm
  Nê ji me sûc û xeta tên û sîtem
  Lê ji te îhsan û xufranâ kerem
  Ya rab îmanê di xwazin em mûdam
  Jêrê alâya muhemmed wes-selam

  GER DİVÊTİN HÛN Jİ NARÊ BİBİN FELAT
  Bİ EŞQ Û ŞEWQ HÛN Bİ BÊJİN ES-SELAT

  Bert û bad her zaman û an û hîn
  Ey Mihemmed sed hezaran aferîn
  Ey şefî"ê darûyê her illetê
  Dîde û bînahîya vê ûmmetê
  Deste gîr û mistaxasê herdû kewn
  Bo gunehkaran penah û pişt û ewn
  Sallî ya rabbî ela xeyr-ûl beşer
  Ta hebin teyr û bi xwinin ber secer
  Ew hebîbê ronahîya heft asîman


  Herdû alem qalib ew ruh û rewan
  Xakî payê Ehmed ew beyt-ûl heram
  Lew şerîfîn zemzem û rikn û meqam
  Sallî ya rabbî êla xeyr-il wara
  Ma teşîr-ûş-şems fîs-seb"il -ûla
  Fexrê îbrahîm û îsmaîl û nûh
  Mustafa ê ba wefa ê ba fitûh
  Ma rameyte îz rameyte gûşîdâr
  Destê wî destê xweda der kâr û bâr
  Sallî ya rabbî êla xetm-ir rusûl
  Ma yemûc-ûl aşîqûne fis-sibûl
  Ew kelîmê xweş newayê çerxî tûr
  Daxîdarê bo wî sîmayê bi nûr
  Ey şefî"ê sahibê alâyî hâmd
  Min hene bê hed Gûneh nîsyan û âmd
  Lê me hîvî wasîqe dê ez feqîr
  Jîrî alâya te bim roja êsîr
  Ger divêtin hun ji agir bibin felat
  Bi esq û sewq hun bibêjin es-selat


  melaye bate şiir           Divan


  Sevgiaşk ve doğa üzerine şiirlerini Divanında toplamıştır.Bu şiirlerinden bir kısmı 2010 yılı itibariyle Nubihar yayınları arasında yayımlandı. Daha önce şiirlerini ihtiva eden bir kitapda Duhok’ta Tahsin İbrahim Doski tarafından yayınlanmıştır.

    


  Ölüm sırasında yazdığı,ölüm anını anlatan “Ji Çirya Paşiyê Pê Da” adlı şiiri, ölüm anını anlatan ilk şiir olması nedeniyle değil, aynı zamanda divan şiiri mazmunlarını tersyüz etmesiyle de dikkat çekicidir. Bu şiirin, tek başına ele alınıp incelenecek, edebiyat tarihini kendine göre yeniden şekillendirecek bir şiir olduğunu düşünülmektedir.


  Ölmeden önce ölüm anını anlattığı o Şiir,

  Çirya Paşiyê Pê Da
  Ji çirya paşiyê pê da
  Melayê Bateyê kanê
  Sefer kêşa bi Miksê da
  Li ser weqtê zivistanê  Zivistanê evî yolê
  Evî beryê evî çolê
  Mijê avête derdolê
  Xwinavê girtî kêstanê  Xwinavê girtî nesrîne
  Cemed çêbû li sewlîne
  Girya me tê ji bo asmîne
  Zerî nayêne seyranê  Zerî tên û diyar nabin
  Coşil tên û sitar nabin
  Çi cindî tên siyar nabin
  Bûye tarî li kolanê  Bûye tarî û zulmate
  Sir û serma ji nû hate
  Yeqîn kanûn eda hate
  Binêrin dax û kovanê  Binêr daxa me êxsîra
  Xezam zer bûn rezê mîra
  Reyhan barî di avê da
  Reyhan barî di eywanê  Perîşan in li hingorê
  Ji Comerza gola jorê
  Mecalêd Berçela borî
  Zerî nayêne seyranê      
  hasan-ertusi


   Zembîlfiroş Destanı  Bilindiği gibi Zembîlfiroş destanının Kürtler arasında anlatılagelen birçok versiyonu vardır. Mem û ZînFerhad ile ŞirinLeyla ile Mecnun gibi bir aşk öyküsü olan Zembîlfiroş’ta, yöre beyinin eşinin (Xatûnzembil (el örmesi hasır sepet) satıcısına aşık olması anlatılır. Kendisi de bir prenses olan, ancak dünyevi zevkleri bırakıp uhrevi dünyaya dünyaya yönelen Zembîlfiroş, onca zenginliğe rağmen emeğiyle geçinir. Zembîlfiroş’ta, dönemin sosyal ve toplumsal örgüsü ile Xatûn’un aşkı irdelenirken, Zembîlfiroş’un uhrevi dünyasından yansımalarla da dünyevi ve uhrevi olanlar arasında etkin bir felsefi bağ kuruluyor.  Zembîlfiroş adlı eserinde Xatûn’ın Zembîlfiroşa aşkı şu dizelerle yer alıyor:  “Xatûn dibê tu lawê beyanî,
  Lew dibêm da tu bizanî,
  Min tu ji bo dilê xwe anî,
  Da em bikin misilhetê.

  Law bi Xatûnê re dibête,
  Tu mixaziya dil divête,
  Dayim ji heq nekin vehête,
  Rû sipiyîn di axretê.

  Xatûn dibêje bavê xeyalan,
  Were ser doşek û palan,
  Bîhn ke zulf û xalan,
  Law dibe zilfê herîrê.

  Pîroz be lawê mîrê,
  Çi hede lawê feqîrê,
  Tev bide vê misilhetê,
  Xatûn dibê lawê verêvan.”


  Melayê Batê (Hesené Ertuşi) 1491 yılında vefat etmiş. Mezarı Batê köyündedir.Melayê Batê'nin eserleri birçok dile çevrilerek yayınlandı.Günümüzde Melayê Batê'nin hayatı ve eserleri hakkında birçok kitap yazılmıştır.


  Hiç yorum yok

  Sağlıklı Bir Tartışma Ortamı için,Lütfen Yorumlarınızı Küfürsüz yazın..

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad