• Son Yazılar

  Osmanlı'da Kürdistan Madalyası
  OSMANLI DEVLETİNDE KURDİSTAN MADALYASI


  Abdülmecid döneminde (1839-1861), Kürdistan coğrafyasındaki ayaklanmalarının bastırılması görevi, Osman Paşa komutasında hazırlanan ve Kürdistan'a gönderilen orduya verilir.

  Ayaklanmaları bastıran Osman Paşa,İşte bu başarı üzerine, Osmanlı yönetimi, ayaklanmalarının bastırılmasında yararlılık gösterenlere dağıtılmak üzere 29 mm çapında, bir yüzünde padişahın tuğrası, diğer yüzünde kabartmalı bir dağ dizisi ve bu dağ dizisinin üzerinde "Kürdistan", altında "Sene 1263 (1847)" yazan, altın ve gümüşten 4 çeşit madalya hazırlatır. Bu madalyalardan 1. türü, Ferik ve Liva paşalara, defterdara, Musul, Harput, Sivas ve Erzurum valilerine; 3. türü, Miralar ve Mülazım rütbesinde olanlara; gümüş olan 4. türü ise, Çavuş ve bölük eminlerine verilir.

  Kürdistan Madalyası


  Kürdistanı İnkar Etmek Osmanlıyı İnkar Etmek Demektir


  1847'de, sadrazamından bölük eminlerine kadar tüm Osmanlı yöneticileri, göğüslerinde, üzerinde Kürdistan yazan bir madalya ile dolaşıyorlardı.
  Osmanlı, bir ulus-devlet değil, bir hanedanlık imparatorluğu idi. Bu nedenle hiç kimsenin etnik kimliğini ve hatta dinini kendine sorun etmemiş, egemenlik altına aldığı halkların kimliklerini ve ülkelerini inkar etmeye kalkışmamıştır.


  Dolayısıyla birileri çıkıp da "Türk milliyetçiliği" adına Osmanlı tarihinde Kürdistan diye bir yerden söz edilmediğini vb. söylemeye kalkışırsa, o kişilerin sadece tarihçiliğinden değil, akıllarından da şüphe etmek gerekir.
  Padişah II.Abülhamit zamanında Osmanlı Devleti'nin Ortadoğuda'ki topraklarını gösteren haritada (1893) Haritanın ortasında  کردستان (Kürdistan)  bulunmaktadır.Bilgi:
  yukardaki harita
  istanbul Eminönü Ptt Müzesinde Haritalar odasında bulunmaktaktadır
  Hiç yorum yok

  Sağlıklı Bir Tartışma Ortamı için,Lütfen Yorumlarınızı Küfürsüz yazın..

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad