• Son Yazılar

  Kürtçe-Türkçe Sözlük-D Harfi  Türkçe Kürtçe Sözlük çalışmamızda D harfindeki kelimelerin Kürtçe anlamlarını aktaracağız.

  Sizde aradığınız kelimeleri Kürtçe Türkçe çeviri çalışmamızdan bulabilirsiniz.

  D Harfi ile Başlayan Kelimeler ve Anlamları
  da jî
  da li
  da anlamlı yükler ji
  da" da
  ağ dax
  dağ koy
  dağ çiya
  dağ (aşırı ısınma) şaran
  dağ eteği pal
  dağ eteği quntar
  dağ geçidi kelhoşk
  dağ keçisi şemkur
  dağ ucu şax
  dağ ve tepe eteği pal
  dağ veya tepelerin en üst noktası tapik
  dağ yamaçlarındaki küçük vadiler best
  dağcı çiyakêş
  dağdağan tihok
  dağlama demiri hezrîng
  dağlamak dax dan
  dağlamak daxkirin
  dağlamak şarandin
  dağlardaki zikzaklı ve dolambaçlı yol çîleçep
  dağlık koyistan
  dağılmak felişîn
  dağılmak têkçûn
  dağın ardı li pişta çiyê
  dağın kuzeye bakan tarafı zimag
  dağın tepesi lûtke
  dağınık gij
  dağınık şepirze
  dağınık şerpeze
  dağınık sak gijik
  dağıtmak belavker kirin
  dağıtmak belavkirin
  dağıtmak felişandin
  dağıtımcı belavkar
  dağıtımcı belavker
  daha bêtir
  daha hê
  daha hêj
  daha hîna
  daha (çoğaltma eki) tir
  daha (çoğaltma eki) tirîn
  daha da hê jî
  daha fazla bêhtir
  daha fazla pirtir
  daha fazla zêdetir
  daha güzel xweştir
  daha güzeli ya rindtir
  daha güzeli yê rindtir
  daha iyi baştir
  daha iyi çetir
  daha iyi çêtir
  daha iyi hale getirmek çêtir kirin
  daha iyisi ya rindtir
  daha iyisi yê rindtir
  daha kolay hêsantir
  daha çabuk zûtir
  daha çok bêhtir
  daha çok pitir
  dahi jî
  dahi anlamı veren edat jî
  dahil hundurîn
  dahil olmuş têkel
  dahili hundirîn
  dahili hundurîn
  dahiliye henavî
  dahiliye doktoru bijîjkê hinav
  daima domdar
  daima her û her
  daima tim
  daimi timîdom
  dair li ser
  daire cerge
  daire hevêrk
  daire (ev) gerîngeh
  daire gibi cergewî
  dairenin merkezi gelû
  dakika hûrdem
  dal gulî
  dal ta
  dal çiqil
  dal şax
  dal ve yapraklarını kesmek çipilandin
  dal vs. sallamak rajandin
  dalak fatereşk
  dalak fatreşk
  dalak sipil
  dalap telew
  dalap olmak hatin fal
  dalap olmak telew bûn
  dalavere delewêre
  dalavereci fênek
  dalaşma galim
  dalaşma keftûleft
  dalda kuruyan üzüm salkımı fîsqat
  daldırmak noqandin
  daldırmak tê re kirin
  dalga mewc
  dalga pêl
  dalga şepêl
  dalga geçme tanût
  dalga geçmek henekpêkirin
  dalga geçmek tinazpêkirin
  dalgakıran pêlşikên
  dalgalanmak pêldan
  dalgalı pêldar
  dalgalı pêlî
  dalgıç noqav
  dalkavuk lêbok
  dalkavuk melaq
  dalkavuk çaplûs
  dalkavuk şelaf
  dalları kesilmiş ağaç qilûmik
  dalmak hizrîn
  dalmak hênijîn
  dalmak lêqelibîn
  dalmak noqîn
  dalmak ponijîn
  dalış noq
  dam ban
  dam banî
  dam saçakları sivîng
  dam saçağı siving
  dama dame
  damak esmanê dev
  damak pidû
  damak polke
  damar bêx
  damar reh
  damar temar
  damarları çalıştıran rajen
  damat zava
  damda açılan havalandırma ve güneş ışınlarının içeri girmesi için delik rojing
  damga dirh
  damga mohr
  damga şeqil
  damgalamak mohr kirin
  damla dilop
  damla niqut
  damla peşk
  damla çilk
  damlamak dilopkirin
  damlamak niqutîn
  damlamak çilkîn
  damlara atılan kiriş kêran
  damlatmak niqutandin
  damın üstü banî
  damıtmak dapalandin
  damıtmak dapalînandin
  damıtmak sefandin
  damıtılmak dadipale
  damıtılmak dapalîn
  damıtılmak dapalînîn
  damıtılmış dapalînandî
  damızlık tovî
  dan ji
  dan anlamını verir da
  dan fiilinin dili geçmiş zamanı da
  dana conega
  dana golik
  dana burnu cobir
  dangalak sersem
  dans dîlan
  dans govend
  dans reqs
  dans etmek dîlan girtin
  dansöz sozan
  dansöz çengî
  danışma şêwirgeh
  danışma şêwr
  danışma kurulu komîtiya şêwrê
  danışmak şêwirîn
  danışman pêşêwir
  danışman şêwirmend
  danışmanlık şêwirkarî
  danışmanlık şêwirmendî
  danışıklı bişêwirîn
  dar teng
  dar xefe
  dar gelirli desteng
  dar geçit asteng
  dar görüşlü kurtbîn
  dar sokak alûle
  dar ve yürümesi zor yol kapan
  dara kêşe
  daralmak bêhntengbûn
  daralmak teng bûn
  daralmak tengbûn
  daralmış tengav
  daraltmak lê teng kirin
  daraltmak teng kirin
  daraltmak tengkirin
  darağacı sêpê
  darb derb
  darbe derb
  darbe derbe
  darbe vurmak derb lêdan
  darbe vurmak şek lêdan
  darbeden kurtulmak için eğilmek tepkirin
  darboğaz darbend
  darboğaz derbend
  darboğaz git
  darbuka tepil
  dargeçit gelî
  dargörüşlü korebîn
  dargın sil
  dargın sûketî
  dargın xeyîdî
  darkafalı fêmkor
  darlık tengasî
  darlık tengayî
  darmadağın hêrifandin
  darmadağın tertûbelav
  darmadağın olmak hêrifîn
  darmadağınık belawela
  darmadağınık etmek belawelakirin
  darmadağınık olmak belawelabûn
  darphane derbxane
  darülaceze xêratxane
  darı garis
  darı samîr
  darı sapları soleh
  darılgan xeydok.
  darılmak hêridîn
  darılmak torîn
  darılmak xeyidîn
  darılmak xeyîdîn
  darıltmak hêridandin
  darıltmak torandin
  darıtmak heridandin
  dava doz
  dava açmak doz lê kirin
  dava dilekçesi dozname
  davacı dozdar
  davalı dozlêkirî
  davarın tzlandığı yer xwêdîn
  davet davetname
  davet dawet
  davet dawetî
  davet vexwendin
  davet eden.. vexwende
  davet etmek vexwendin
  davetiye vexwendname
  davetli vexwendî
  davetname davetname
  davetname dawetî
  davetsiz misafir mûşek
  davranmak radan
  davranmak tevgerîn
  davranış reftar
  davranış tevger
  davranışları kötü virtoqî
  davul dahol
  davul def
  davul çalmak dahol lêdan
  davulcu daholjen
  davulcu dêlû
  dayak kotek
  dayak kutek
  dayak atmak kotek kirin
  dayamak pesartin
  dayanak destek
  dayanak paldank
  dayanak palpişt
  dayanak qîl
  dayanak sipartek
  dayanma diyax
  dayanma gücü hîlet
  dayanmak berxwedan
  dayanmak diyax kirin
  dayanmak ragirtin
  dayanmak xweragirtin
  dayanıklı pihêt
  dayanıklı qayîm
  dayanıklı qewîn
  dayanıklı tirûşdar
  dayanıklı zexm
  dayanıklılık zexmî
  dayanıksız nepêt
  dayanıksız neqayîm
  dayanılması güç durum merez
  dayanışma palpiştî
  dayanışma piştevanî
  dayanışma piştgirî
  dayatma xweferzkirin
  dayatmak sepandin
  dayik mak
  dayı xal
  dayı eşi xalojin
  dayı karısı jinxal
  dayı karısı xaloj
  dayı karısı xalojin
  dayı kızı keçxal
  dayı oğlu pisxal
  dayıoğlu kurxal
  dazlak keçel
  dazlak serzelût
  dazlak zelût
  de da
  de da
  de ji
  de jî
  de li
  de o esnada di wê demê de
  debdebe debdebe
  debelendirmek perpitandin
  debelenme gevz
  debelenmek gevizîn
  debelenmek perpitîn
  debi bireh
  dede bapîr
  dede kalik
  dedenin babası kalik
  dedenin dedesi zincî
  dedikodu galgal
  dedikodu kurtûpist
  dedikodu paşbêj
  dedikodu paşbêjî
  dedikodu paşgotin
  dedikodu paşgotinî
  dedikodu zem
  dedikoducu paşbêj
  dedikoducu qemsî
  def etmek qewirandin
  defetmek def kirin
  defetmek qewitandin
  define gencîne
  defne defne
  defnetmek gor kirin
  defnetmek naştin
  defolmak cehimîn
  defolmak qewitîn
  deformasyon bêteşeyîbûn
  defter defter
  defter lênûsk
  defterdar defterdar
  dergi kovar
  değer biha
  değer buha
  değer nerx
  değer nirx
  değer qedir
  değer seng
  değer şayan
  değer vermek biha dan
  değer yargısı nirxdarazî
  değer. \" nirxên netewî \" ulusal değerler nirx
  değerlendirmek biha dan
  değerlendirmek helsengandin
  değerlendirmek hêja kirin
  değerlendirmek nerxandin
  değerlendirmek nirxandin
  değerli berkeftî
  değerli berketî
  değerli giramgir
  değerli giranbiha
  değerli hêja
  değerli rêzdar
  değersiz bêbiha
  değersiz erzan
  değersiz nehêja
  değersiz zelîl
  değersiz kimse zelûl
  değil ne
  değin heta
  değin ta
  değirmen aş
  değirmen taşı feraş
  değirmen taşının altındaki pervaneler beraze
  değirmen taşının ayar çubuğu çeqçeqok
  değirmenci aşvan
  değirmenci qeraş
  değirmeni durdurmak çirxatkirin
  değiş tokuş tirampe
  değişebilir guherbar
  değişik cihê
  değişik cihêreng
  değişik cihêtî
  değişik ciyawaz
  değişik cûda
  değişiklik cihêtî
  değişiklik cudayî
  değişiklik cûdayî
  değişim guhartin
  değişim guheran
  değişim guherîn
  değişim veguhêrîn
  değişken guherbar
  değişken guhêrbar
  değişken guhêzbar
  değişkenlik guhêrbarî
  değişmek guherîn
  değişmek veguhêrîn
  değiştirci guherînkar
  değiştiren guherînkar
  değiştirici guherînêr
  değiştirme guhartin
  değiştirmek guhartin
  değiştirmek guhêrbarandin
  değiştirmek veguherandin
  değiştirtmek dan guhêrbar
  değmek hêjan
  değmek lêketin
  değmek pêbûn
  değnek ço
  değnek çov
  değnek çovik
  deha bilîmetî
  dehliz dalan
  dehliz dehlîz
  dehliz dolan
  dehliz xeşîme
  dehşet saw
  dehşet toqî
  dehşet salmak toqandin
  dehşet verici erjeng
  dehşete kapılmak toqîn
  dehşetli bitoq
  dehşetli erjeng
  dek heya
  dek ta
  dekan dekan
  dekor dekor
  dekoratör arastekar
  delgi badek
  delgi kunker
  delgi simok
  deli dîn
  deli şêt
  delici kunker
  delidolu dilodîn
  delik kulek
  delik kun
  delik qul
  delik deşik qulqulî
  delik veya bir gediğin kendiliğinden kapanması hali girhan
  delikanlı terlan
  delikanlı xort
  delikli pilav pişirme kepçesi meqeş
  delil ayet
  delil birhan
  delinmek kun bûn
  delinmek simîn
  delirmek dînbûn
  delirmiş dîn û har
  delirtmek dînkirin
  delişmen qopanik
  delişmen qopix
  delmek kunkirin
  delmek qulkirin
  delmek simandin
  dem dem
  dem xem
  demagoji demagojî
  demek gotin
  demek qewl
  demek ki ango
  demek ki nexwe
  demet baq
  demet demet
  demir hesin
  demir aletler hesincaw
  demir gibi şeyler kazımak verotin
  demir gibi şeyleri kazımak rêşkirin
  demir madeni karak
  demir sülfat zaxa kesk
  demirbaş mîrî
  demirci hesinkar
  demirci hesinker
  demirci ocağı kûre
  demire verilen tav semax
  demirlemek lenger berdan
  demiryolu rêhesin
  demlemek dem kirin
  demlenmek dem girtin
  demlik qorî
  demokrasi demokrasî
  -den da
  -den da
  -den di
  -den ji
  -den başka ji bilî
  -den başka ji xeynî
  -den sonra piştî
  denemek azmûn kirin
  denemek ceribandin
  denemek cêribandin
  denenmek azmûn bûn
  denenmek ceribîn
  denetim venêran
  denetimci venêr
  denetimden çıkmış olan hêç
  denetiçi zêrevan
  denetleme dager kirin
  denetleme venihêrtin
  denetleme venêrîn
  denetleme kurulu civata dagerî
  denetçi dager
  denetçilik dagerî
  deney cerb
  deney ezmûn
  denge hevkêşe
  denge kêşe
  denge mêzên
  denge teraz
  denge tews
  denge tewş
  dengeleyici terazîker
  dengeli biteraz
  dengeli bitewş
  dengeli terazdar
  dengesiz bêtewş
  dengesiz şewişî
  dengesizleşmek şewişîn
  dengesizleştirmek şewişandin
  deniz behr
  deniz derya
  deniz zerya
  deniz altı noqav
  deniz kabuğu dirc
  deniz kuvvetleri hêzên deryayî
  deniz kızı gulperî
  deniz kızı serperî
  denizanası pişemasî
  denizci deryavan
  denizci deryevan
  denizcilik deryavanî
  denizkızı surperî
  denizyıldızı masîsitêrk
  denk beramber
  denk deng
  denk hinkûf
  denk ta
  denk wekhev
  denklem hevkêşe
  densiz bêgef
  depo barxane
  depozito pey
  deprem erdhej
  deprem erdhejîn
  depreşmek axivîn
  depreşmek lebitîn
  derbeder derbider
  derbent derbend
  dere cobar
  dere newal
  dere şag
  dere kolları bestik
  dere otu şêwit
  derece niqik
  derece niqir
  derece paye
  derece pîle
  derece rade
  dereceli biniqik
  derecik mesîlk
  dergi kovar
  dergi vb. kapağı berg
  derhal di cî de
  derhal tafil
  derhal tavilê
  derhal yekser
  derhal şirp
  deri eyar
  deri hencirandin
  deri pîst
  deri çerm
  deri şeqitîn
  deri el çantası cewtik
  deri ip duhêl
  deri kese cêwtik
  deri matara xîge
  derin kûr
  derin dere ve yanların iki tarafı kendal
  derin derin düşünmek ponijîn
  derin görüşlü kûrebûn
  derin uyku temar
  derinleşmek kûr bûn
  derinleşmek kûrbûn
  derinleştirmek kûr kirin
  derinleştirmek kûrkirin
  derinlik kûrahî
  derinlik kûrayî
  derisini yüzmek gurandin
  derleme berhevkirî
  derleme berhevok
  derlemeci berhevkar
  derlemek berhev kirin
  derlemek berhevkirin
  derli toplu rêkupêk
  derli toplu serhev
  derli toplu olmak (saç için) hilmaştin
  derli toplu yaşantıya sahip kimse xirmal
  derli-toplu hilmaştî
  derman derman
  derman qidûm
  derme-çatma kine-mine
  dernek komel
  dernek komele
  ders fêr
  ders wane
  dershane fêrgeh
  derslik wanegeh
  dert derd
  dert merez
  dertlenmek derd girtin
  dertleşmek deridîn
  dertli biderd
  dertli derdmend
  dertli derdnak
  dertli dilbikul
  dertsiz bêderd
  dertsiz bêxem
  derviş derwêş
  desen neqş
  desen nîgare
  desen çîn
  desinatör neqaş
  desise binekarî
  despot zorbaz
  despotizm zorbazî
  despotluk zorbazî
  destan destan.
  deste deste
  deste qevd
  destek palpiştî
  destek piştevanî
  destek piştgirî
  desteklemek destekdan
  desteklemek piştgirtin
  desteklemek piştgirîkirin
  destekçi piştevan
  destekçi piştgir
  deşelemek vedan
  deşilmek hilxepirî
  deşilmek xepirî
  deşme xepirandin
  deşmek tevdan
  deşmek vedan
  detay kîtekît
  detaylı bikitekit
  deterjan pêşok
  deterjan veşewitîn
  dev dêw
  dev hefrîd
  dev boylu dêwendam
  deva dewa
  devalüasyon devaluasyon
  devam berdewam
  devam dom
  devam dûmahî
  devam arkası dûmahî
  devam etmek berdewamkirin
  devam etmek dirêjîpêdan
  devam etmek domîn
  devam ettirmek domandin
  devamlı berdewam
  devamlı bidom
  devamlı domdar
  devamlı misêwa
  devamsız bêdom
  deve hêştir
  deve hörgücü kopare
  deve kuşu heştirme
  deve tüyünden yapılan iplik qazim
  deve yavrsu torim
  deve yavrusu torm
  devekuşu hêştirme
  deveran ger
  devinim liv
  devinim tevger
  devir dewr
  devir hengam
  devir heyam
  devirip velokirin
  devirmek gêr kirin
  devirmek gêrkirin
  devirmek qulabtin
  devirmek qulibandin
  devirmek qulipandin
  devlet dewlet
  devlet adamı mirovê dewletê
  devlet kuruluşları dezgehên dewletê
  devletçilik dewletparêzî
  devre vedor
  devretmek dewr kirin
  devrilmek gindirîn
  devrilmek gêrbûn
  devrilmek ketin
  devrilmek qelibîn
  devrilmek qulibîn
  devrilmek qulipîn
  devrim şoreş
  devrimci şoreşger
  devrimci şoreşvan
  devriye pager
  devînmek livîn
  devşirme berhevkirî
  devşirmek berhev kirin
  deyim biwêj
  deyim edatlar daçekî
  deynek ço
  deynek çogan
  deynek çov
  dış der
  dış derve
  dış köşe qornî
  dış köşe sûçe
  dışa vurmak dan der
  dışarda derve
  dışarlık derveyîn
  dışarı der
  dışarı derve
  dışarı göndermek derveşandin
  dışarıda derve
  dışarıda hayvanlara yem verilen yer dangî
  dışarıdaki derveyî
  dışbudak ağacı benav
  dışişleri karûbarên derve
  dışkı ve çamur birikintisi sil
  dışkı ve çamur birikintisi silop
  dışla ilgili derveyî
  dışlama hermono
  dışlamak veder kirin
  dışlamak vederkirin
  dışlanmış hermonobûyî
  dışlanmış veder
  dışsal derveyî
  diaspora henderan
  dibek cohnî
  dibek sîndir
  dibi binî
  dibsiz bêbinî
  didiklemek (kuşlar için) kut kirin
  didinmek lebitîn
  didinmek veperitîn
  didişmek hev lebitandin
  difteri duşaxe
  difteri hastalığı wenaq
  diftong pevdeng
  dik qiyame
  dik rep
  dik serxwe
  dik tîk
  dik zîq
  dik çik
  dik (göz veya kulak) bel
  dik (kulak için) vît
  dik (kulak ve göz için) bel
  dik açı gûç
  dik açı stêl
  dik başlı serberz
  dik dik bakmak zîq lê nêrîn
  dik kafali serhişk
  dik kafalı lasar
  dik kafalı sehend
  dik kafalı serhişk
  dik kafalı zirz
  dik yamaç kendal
  dikaçı sitêl
  diken dirî
  diken stirî
  diken sênc
  dikenli stirîdar
  dikenli çalı dirî
  dikey emûdî
  dikey qinc
  dikey tîkane
  dikili tîk
  dikili çikilî
  dikili (kulaklar için) vît
  dikili taş kêl
  dikilmek vît bûn
  dikiz raçav
  dikizlemek kelistin
  dikiş dirûn
  dikiş yeri tik
  dikkat bal
  dikkat dêhn
  dikkat pûte
  dikkat pûtepêdan
  dikkat serinc
  dikkat emek. \"Guhê te li mal be.\" Eve dikkat et. veya Eve bak guhlêbûn
  dikkat etmek bal dan
  dikkat etmek bala xwe dan
  dikkat etmek dêhn dan
  dikkat etmek guhlêdêrandin
  dikkat çekici balkêş
  dikkat çekici serincrakêş
  dikkat çekmek bal kişandin
  dikkat çekmek balkişandin
  dikkat çekmek dêhn kişandin
  dikkat. \"dêhna xwe dan\" dikkat etmek dêhn
  dikkate almak guhdan
  dikkatli baldar
  dikkatsiz bêbal
  dikkatsizlik bêdêhnî
  dikleşmek (erkeğin ereksiyonu) repbûn
  dikmek dirûtin
  dikmek tîk kirin
  dikmek venandin
  dikmek vît kirin
  dikmek vîtkirin
  dikmek çiklandin
  diktatör zorbaz
  diktatör zordar
  diktatörlük zorbazî
  dikte ettirmek dan nivîsîn
  dil zar
  dil ziman
  dil bilgisinde zarf hoker
  dil bilgisinde çekim tewang
  dil veya ayak sürçmesi şelipîn
  dilbalığı masîmûsa
  dilber zerî
  dilbilgisi rêziman
  dilbilgisinde edat daçek
  dilbilgisinde ek qertaf
  dilbilgisinde fiil lêker
  dilbilgisinde isim navdêr
  dilbilgisinde nesne bireser
  dilbilgisinde pasif tebatî
  dilbilgisinde sesli harf dengdêr
  dilbilgisinde sessiz harf dengdar
  dilbilgisinde sıfat rengdêr
  dilbilim zimanasî
  dilbilimi zimanzanî
  dilbilinci zimanzan
  dilbilisinde isim takısı veqetandek
  dile getirmek anîn ziman
  dilek daxwaz
  dilek ve istek kiplerinde yardımcı olur bi
  dilekçe daxwazname
  dilemek daxwaz kirin
  dilenci geda
  dilenci parsek
  dilenci xwazok
  dilenci kız çocuk geda
  dilenmek gedandin
  dilenmek parskirin
  dili geçmiş raboriya diyar
  dilim kerî
  dilim tozî
  dilim zûl
  dilim çênî
  dilim şêrt
  dilim dilim zûle zûl
  dilimlemek kerîkirin
  dilimlemek tozîkirin
  dilin ya da ayağın sürçmesi şelipîn
  dilsiz bêzar
  dilsiz lal
  dimağ zêhn
  dimağ hafıza bîr
  din ol
  din adamı serokê dînî
  din alimi seyda
  din bilgini seyda
  din ve benzeri herwekî
  din öğrenimi gören öğrenci feqe
  din öğrenimi gören öğrenci feqî
  dinamik felît
  dindar hogir
  dindar oldar
  dindirmek sekinandin
  dindirmek tebitandin
  dindirmek vemirandin
  dingil sirnî
  dingin aram
  dingin asûde
  dingin pengivî
  dingin (canlılar için) tebitî
  dinginleşmek hedînîn
  dini olî
  dini müzik dêş
  dini vb. kimlik zanav
  dini yerlerin hizmetkarı miçewr
  dini öğrenci suxte
  dinlemek guh lê kirin
  dinlemek guhdan
  dinlendirici aramdar
  dinlenme betlane
  dinlenme vewestan
  dinlenme vês
  dinlenme yeri westanî
  dinlenmek arimîn
  dinlenmek bêhna xwe dan
  dinlenmek hêsabûn
  dinlenmek vehisîn
  dinlenmek vewestîn
  dinlenmek vêsa xwe dan
  dinlenmek west girtin
  dinlenmiş hêsa
  dinleyici guhdar
  dinmek sekinîn
  dinmek tebitîn
  dinmek vemirîn
  dinmek (canlılar içn) tebitîn
  dinmek (su için) pengivîn
  dinsiz bêol
  dinsiz marîs
  dinç serxwe
  dinç zindî
  dinç ziren
  dip bin
  dip binî
  diploma destûrname
  dipnot nîşe
  dipnot nîşebin
  dipnot têbinî
  dipsiz bêbinî
  dipte dibe binî
  dipte libinî
  dipteki ya binî
  dipteki yê binî
  dipçik qundax
  dirayet zîrekî
  direk girş
  direk rasterast
  direk stûn
  direk yekser
  direk gibi şeyleri kaldırıp çıkarmak hilkişandin
  direk vb. dikmek çikandin
  direklerin veya dalların üzerine (yatmak için) kurulan kulübe erzêl
  direksiyon badok
  direktör gerînende
  direktör rêvebir
  direngen berxwedêr
  direniş berxwedan
  direniş dijraberî
  direnişçi berxwedêr
  direnişçi dijraber
  direnişçi têkoşer
  direnişçilik dijraberî
  direnmek asê bûn
  direnmek berxwedan
  direnç berxwedan
  direnç tirûş
  dirençli berxwedar
  dirgen sêguh
  diri sax
  diri zindî
  diriliş vejîn
  dirilmek vejîn
  diriltmek vejandin
  dirsek ejnû
  dirsek enîşk
  dirsek ile omuz arası kısmı çepil
  dirsek kemiği lûla zenda stûr
  disiplin rêzkarî
  disk lak
  distribütör belavker
  distribütör wajav

  diğer din diğer taraftan li aliyê din
  diş diran
  diş hilkişandin
  diş dolgusu puwaz
  diş eti pidû
  diş eti pok
  diş etleri hastalığı şarêz
  diş kiri jengdiran
  diş macunu macûna diranan
  diş pası jengdiran
  diş.kamaşmak sekihîn
  dişbudak reşedar
  dişbudak ağacı benav
  dişeti pidî
  dişi mê
  dişi aslan şepal
  dişi deve arvane
  dişi deve nag
  dişi domuz mahû
  dişi domuz mehu
  dişi eşek maker
  dişi eşek manker
  dişi katır meya
  dişi katır moçe
  dişi keklik makew
  dişi kurt dêlegur
  dişi köpek dêlik
  dişi manda madek
  dişi piliç varik
  dişil mê
  dişil mêhîn
  dişil cins edatı a
  dişil isim navê mê
  dişlek diranbeş
  dişlek diranqîç
  dişlerde biriken kireç kepîr
  dişlerdeki tartar kapîr
  dişleri kürdan vs. ile karıştırmak ajinîn
  dişli bidiran
  dişlik hedûr
  dişlik hewîn
  dişçi diransaz
  dişçilik diranî
  divan dîwan
  divan horg
  divane dîwane
  divanhane dîwanxane
  diyafram diyafram
  diyalog danûstandin
  diyalog diyalog
  diyalog guftûgo
  diyet parêz
  diz jûnî
  diz çok
  diz çong
  diz kapağı jûnî
  diz kapağı keşk
  diz çöktürmek anîn ser çokan
  dize rêz
  dizge riste
  dizgi tîprêzî
  dizgici tîprêz
  dizgin destgîn
  dizi qor
  dizi ref
  dizi rêz
  dizi rêze
  dizi film rêzfîlm
  dizi haline gelmek dabiristin
  dizi yazı rêzenivîs
  dizilmek rêzbûn
  dizilmek şeridîn
  dizin arka iç kısmı barfisk
  dizkapağı kabok
  dizkapağı serçeng
  dizmek rêz kirin
  dizmek rêzkirin
  diçim.. di
  doçent doçent
  dogma dogma
  dogma hilatin
  dogmatizm dogmatîzm
  doğa siruşt
  doğa suruşt
  doğa xwerist
  doğa xweza
  doğa xwezayî
  doğa yasaları zagonên xweristê
  doğacılık xwezaperestî
  doğal siruştî
  doğal suruştî
  doğal xwezayi
  doğal hukuk dada xwezayî
  doğan başok
  doğma zabûn
  doğma zayîn
  doğmak helatin
  doğmak zan
  doğmak zayîn
  doğmuş bûyî
  doğrama depîn
  doğramacı xerat
  doğramak hûr kirin
  doğramak hûrkirin
  doğramak pişartin
  doğranmak qesifîn
  doğru rast
  doğru dürüst başebaş
  doğru düzgün biserûber
  doğru olmayan nerast
  doğru söyleyen rastbêj
  doğru yoldan ayrılma lêç
  doğru yoldan sapma lêç
  doğrucu rastgo
  doğrudan raste rast
  doğrudan rasterast
  doğrudan doğruya yekser
  doğrulamak esehîkirin
  doğrulamak rastandin
  doğrulmak xwe rast kirin
  doğrultu berek
  doğrultu hindam
  doğruluk ve iyilikten sapmak xirîn
  doğruluk ve iyilikten saptırmak xirandin
  doğrusu ya rast
  doğrusu ya rastîn
  doğrusu yê rast
  doğruya raste rast
  doğruyu gören rastbîn
  doğu rojhelat
  doğu rojhilat
  doğu xawêr
  doğu rüzgarı bareş
  doğubilim rojhelatnasî
  doğulu rojhelatî
  doğulu rojhilatî
  doğum zayîn
  doğum günü roja bûnê
  doğum yapmak (hayvanlar için) zan/zayîn
  doğumdan sonraki nekahat devresi zaclan
  doğumevi zayînxane
  doğurduğu halde süt vermeyen hayvan bawiş
  doğurtmak zayandin
  doğuştan zikmakî
  doksan nod
  doksanıncı nodem
  doktor bijîjk
  doktor bijîşk
  doku tevînek
  doku vehûn
  dokuma raçandin
  dokuma temd
  dokuma tevin
  dokuma veçinandin
  dokuma kumaş bestir
  dokuma sırasında sıklaştırmayı sağlayan alet hepik
  dokuma tarağı şeqe
  dokuma tezgahı cûmik
  dokuma tezgahı tevn
  dokuma tezgahı xanût
  dokumacı cûmikker
  dokumacılık cûmikkerî
  dokumak jenîn
  dokumak raçandin
  dokumak ristin
  dokumaları parlatmakta kullanılan bir alet cendere
  dokunmak dest lê dan
  dokunmak dest lêdan
  dokunmak destdan
  dokunmak jenîn
  dokunmak pelandin
  dokunmak (bez vs.) raçandin
  dokuz neh
  dokuz taş nehberk
  dokuzuncu nehem
  dolamak alîn
  dolamak balandin
  dolamak fetilînandin
  dolamak herbilandin
  dolamak lefandin
  dolambaç çiv
  dolambaçlı çivanek
  dolandırmak firîw kirin
  dolandırmak firîwandin
  dolandırıcılık firîw
  dolanmak fetilîn
  dolanılmak lefîn
  dolanım doş bûn
  dolanım ger
  dolap dolav
  dolay cîwar
  dolay dor
  dolay dorhêl
  dolaylı binavgîn
  dolaylı neyekser
  dolaylı vergiler bacên neyekser
  dolaysız vergiler bacên yekser
  dolayı ji ber
  dolayısıyla lewre
  dolaşmak geran
  dolaşmak geriyan
  dolaşmak gerîn
  dolaştırmak gerandin
  dolaşılan mıntıka pêger
  dolaşılan şey pêger
  dolaşılmış gerdî
  doldurmak dagirtin
  doldurmak heşandin
  doldurmak tijî kirin
  doldurmak tijîkirin
  dolgu heşandin
  dolgu yapmak heşandin
  dolgun az
  dolgun tixis
  dolma kalem pênivîs hibrê
  dolmak tijî bûn
  dolmak tijîbûn
  dolmalık kabak kulindir
  dolmalık kabak kundirê girîtî
  dolmalık kabak xirtik
  dolu dagirtî
  dolu terez
  dolu tijî
  dolu zîpik
  dolu yağışı gijlok
  dolu yağışı.. zîpik
  dolunay bedl
  dolunay helab
  dolunay heyveron
  dolunay pazne
  doluşmak rapiçikîn
  domates bacana sor
  domates bacanê sor
  domates firingî
  domates-istan sorkî
  dominant sereke
  dominant seroke
  domuz beraz
  domuz teliqîn
  domuz gibi hayvanların doğurması teliqîn
  domuz yavrusu kudik
  don cemed
  don derpê
  don sehol
  donanmak xemilîn
  donanım arastek
  donatmak arastin
  donatmak kok kirin
  donatmak kokandin
  donatmak xemlandin
  donatı arask
  donatılmış arastî
  donatım arastin
  donatım xemilandin
  dondurma bestenî
  dondurmacı bestenî froş
  dondurmak cemidandin
  dondurmak qerisandin
  donma cemidîn
  donma derecesinde üşümek qûtifîn
  donmak cemidîn
  donmuş cemidî
  donuk zenûn
  donuklaşma zenûnbûn
  donum werçerx
  donum noktası xala werçerxê
  donup kalmak matbûn
  donup kalmak qufulîn
  donuşum veguherîn
  donüşmek veguherîn
  doruk bandev
  doruk kopel
  doruk lûtke
  doruk sertap
  dost dost
  dost nasyar
  dostluk dostanî
  dostluk mîhrîvanî
  dostluk nasyarî
  dostluk yarî
  dostça dostane
  dostça bakış çavgeş
  dosya hevnivîs
  doymak têrbûn
  doymaz têrnexwer
  doymuş têr
  doyunca têrî xwe
  doyurmak têrkirin
  doyurucu têrker
  doz pîv
  dökmek rijandin
  dökmek rêjtin
  dökmek rû kirin
  dökmek velokirin
  dökmek weşan
  döktürmek kirin
  döktürmek werandin
  dökülmek rijîn
  dökülmek weran
  dökülmek weşîn
  döküm darêj
  dökümhane darêjxane
  dökümhane kelxane
  döküntü rêjk
  döküntü weşk
  döküntü şkeste
  döküntü eşya pertal
  döküntü pijk,pijkîn; ew rengên sor ku dema nexweşiyan li ser çermê mirovan derdikeve
  döl ber
  döl dol
  döl tov
  döl tutmak avisbûn
  döl tutmtak bergirtin
  döl veren bergir
  döl yatağı kardank
  döndürmek vegerandin
  döndürmek zivirandin
  dönek ceban
  dönek hulhuli
  dönek çivok
  dönem dem
  dönem dewr
  dönem dewran
  dönem heyam
  dönem nîr
  dönem qern
  dönem serdem
  dönem çax
  dönemeç zivrînek
  dönemeç çivgeh
  dönence kelû
  dönence çerx
  döngü zivrînek
  döngü çerx
  dönme abal
  dönme veger
  dönme (zorla (sözde)Müslüman olanlar) babfile
  dönme dolap çerxefelek
  dönmek doş bûn
  dönmek fetilîn
  dönmek vegerîn
  dönmek zivirîn
  dönmek zîvirîn
  dönüm berecot
  dönüş veger
  dönüştürmek guhartin
  dönüştürmek vegerandin
  dönüştürmek veguherandin
  dönüşüm veguhêrîn
  dördüncü çarem
  dört çar
  dört ayaklı çarpê
  dört ayaklı olarak çarpêkî
  dört dörtlük çartek
  dört taraf çarkoşe
  dört taraf çarmedor
  dört taraf çarnikar
  dört yan çarmedor
  dört yol xaçerê
  dört yılda bir şubat ayının 29 çekmesi gibîse
  dörtgen çarkoşe
  dörtgen çarnikar
  dörtlü çarmend
  dörtlük çarîn
  dövme deq
  dövme buğday dan
  dövme yapmak deqkirin
  dövmek kutan
  dövmek lêbezîn
  dövmek lêdan
  dövmek lêxistin
  dövmeli bideq
  dövülmüş buğday dan
  dövüş qirên
  dövüşmek lihevbezîn
  dövüşmek pevçûn
  döğen gam
  döğen moşene
  döğülmüş buğday ile yapılan bir yemek keledoş
  döşek binrex
  döşek doşek
  döşek mitêl
  döşeme raxêr
  döşemek kêzîn
  döşemek raxistin
  dram dram
  dua lava
  dua wird
  dua eden lavaker
  dudak lêv
  dudaklarda meydana gelen kabarcık tamûsk
  dul bî
  dul kadın jinebî
  duman dû
  duman dûxan
  duman kalıntısı dorinc
  dumur dûmir
  dumura uğramak dûmirîn
  dumura uğratmak dûmirandin
  dur rawestî
  durak rawestgeh
  durak îstgeh
  durağan westar
  durdurmak rawestandin
  durdurmak sekinandin
  durgun ava mend
  durgun peng
  durgun su meyav
  durgunluk pengî
  durma rawestan
  durmadan bêrawest
  durmak man
  durmak rawestan
  durmak rawestin
  durmak rawestîn
  durmak sekinîn
  durmak vewestan
  duru cincilî
  duru dawerîvandî
  duru zelal
  durulamak cincilandin
  durulamak dawerîvandin
  durulamak meyandin
  durulamak veşûştin
  durulanmak dawerivîn
  durulmak cincilîn
  durulmak dawerivandin
  durulmuş cincilî
  durum asûn
  durum awa
  durum barîdox
  durum hal
  durum pergal
  durum rewş
  duruş rawestan
  duruşma daniştin
  duruşma rûniştin
  duruşma salonu niştingeh
  duruşma salonu runiştgeh
  dut tû
  dutluk çemîhanî
  duvak xelî
  duvak xêlî
  duvak şaban
  duvar dîwar
  duvar içinde ufak dolap qebalek
  duvar onarmak lêkirin
  duvar örmek dîwarlêkirin
  duvarla çevrilmiş arazi palir
  duvarın içine yapılan qebalok
  duyarlı bihîs
  duyarlı bihîstiyar
  duyarlı bihîzyar
  duyarlı hestyar
  duyarlı pejindar
  duyarlı pêjinkar
  duyarlı pêjinker
  duyarlı zîz
  duyarlıklı bihestyarî
  duyarlılık zîzî
  duyarsız bêhîs
  duyarsız sersar
  duyarsızlık sersarî
  duygu dilîn
  duygu hest
  duygu hîs
  duygulandırmak bihîs kirin
  duygulanmak hîs girtin
  duygulu bihîs
  duygulu hestiyar
  duygulu zîz
  duygusal diltenik
  duygusal hestiyar
  duygusal hîsî
  duygusu perwa
  duygusuz bêhîs
  duymak bihîstin
  duymak guhlêbûn
  duymak seh kirin
  duymamazlıktan gelmek xwe li keriyê danîn
  duyu hîs
  duyu pêjn
  duyu seh
  duyu sehek
  duyu yitimi winda kirina hîsê
  duyulmadık nebihîstî
  duyum agah
  duyum pêjn
  duyum sehkirin
  duyurmak dan bihîstin
  duyuru danezan
  duyuru ilan agahdarî
  duş serşok
  dâhi dahî
  düdük dûdik
  düdük pîzpîzik
  düdük tûtik
  düello dûello
  düelo jivan
  dükkan dûkan
  dükkan firoşgeh
  dükkân firotingeh
  dülger xerat
  dülger (alet yapan kimse) necar
  düm düz etmek pankirin
  dümdüz ve engebesiz ova berî
  dümen dumen
  dün duh
  dünya cîhan
  dünya dinya
  dünya gitî
  dünya görüşü lênêrîna dinyê
  dünyadan habersiz xeşûm
  dünyalı cîhanî
  dünür xinamî
  dürbün dûrbîn
  dürtmek niquçandin
  dürtmek nuqurçandin
  dürtmek tiz kirin
  dürtü nihiçk
  dürtü tiz
  dürüm balûle
  dürüst durust
  dürüst olmayan nepak
  düstur distûr
  düven cencere
  düz dûz
  düz pan
  düz rast
  düz zeblok
  düz şahîk
  düz yazı pexşan
  düzelmek edilîn
  düzelmek serast bûn
  düzelmek sererastbûn
  düzelmek serrast bûn
  düzelmek çê bûn
  düzelmek çêbûn
  düzeltmek edilandin
  düzeltmek rastandin
  düzeltmek rûbirtin
  düzeltmek sererastkirin
  düzeltmek serrast kirin
  düzeltmen rastker
  düzen pergal
  düzen rist
  düzen saz
  düzen sazîûman
  düzen sazûman
  düzene sokmak rist kirin
  düzene sokmak serast kirin
  düzenlemek li darxistin
  düzenlemek lidarxistin
  düzenlemek organîzekirin
  düzenlemek rêkupêk kirin
  düzenlemek saz kirin
  düzenlemek sazkirin
  düzenlenmek sazî bûn
  düzenlenmiş teyar
  düzenli bipergal
  düzenli birêkûpêk
  düzenli biserûber
  düzenli rêkupêk
  düzenli rêkûpêk
  düzenli sazîdar
  düzenli sererast
  düzenli olarak birêkûpêkî
  düzenli ve planlı biserûber
  düzensiz bêpergal
  düzensiz bêsazîûman
  düzensiz bêserûber
  düzey ast
  düzey dûş
  düzey rade
  düzey rûkar
  düzgü distûr
  düzgün birêkûpêk
  düzgün rast
  düzgün serast
  düzgün sererast
  düzine duzîne
  düzlük berî
  düzlük deşt
  düzlük navrast
  düzlük raste
  düzmece finfinok
  düztaban lingmelik
  düztaban pêpan
  düzyazı pexşan
  düğme bikoj
  düğme bişkoj
  düğme bişkok
  düğüm girê
  düğüm girêk
  düğümlemek girêdan
  düğün bû
  düğün dawet
  düğün dîlan
  düğün zemawend
  düğün alayı bûçû
  düğün alayı xêlîvan
  düğün veya sünnet hediyesi xonce
  düğün vs. nin dağılması peşkilîn
  düş xewn
  düşey qinc
  düşkün ketî
  düşkün zebûn
  düşkün zebûnî
  düşkünlük bêxatirî
  düşkünlük ketîbûn
  düşkünlük zebûnî
  düşman dijmin
  düşman neyar
  düşman kişi mixrik
  düşmanlık berberî
  düşmanlık dijminahî
  düşmanlık dijminî
  düşmanlık neyî
  düşmek ketin
  düşmüş ketî
  düşük ketî
  düşük kalitedeki ekmek nanê xilt
  düşük kaliteli xilt
  düşük sevyeli zelûl
  düşünce boçûn
  düşünce hizr
  düşünce raman
  düşünce ray
  düşündürücü seyr
  düşündürücü sosret
  düşünmek fikirîn
  düşünmek hizrîn
  düşünmek ramandin
  düşünmek ramîn
  düşürmek vexistin
  düşürmek êxistin

  Tüm Türkçe Kürtçe Çeviriler için tıklayın

  Hiç yorum yok

  Sağlıklı Bir Tartışma Ortamı için,Lütfen Yorumlarınızı Küfürsüz yazın..

  Post Top Ad

  Post Bottom Ad