Kürtçe-Türkçe Sözlük-D Harfi

11 Aralık 2015 656 views 0

Türkçe Kürtçe Sözlük çalışmamızda D harfindeki kelimelerin Kürtçe anlamlarını aktaracağız.

Sizde aradığınız kelimeleri Kürtçe Türkçe çeviri çalışmamızdan bulabilirsiniz.

D Harfi ile Başlayan Kelimeler ve Anlamları

da jî
da li
da anlamlı yükler ji
da” da
ağ dax
dağ koy
dağ çiya
dağ (aşırı ısınma) şaran
dağ eteği pal
dağ eteği quntar
dağ geçidi kelhoşk
dağ keçisi şemkur
dağ ucu şax
dağ ve tepe eteği pal
dağ veya tepelerin en üst noktası tapik
dağ yamaçlarındaki küçük vadiler best
dağcı çiyakêş
dağdağan tihok
dağlama demiri hezrîng
dağlamak dax dan
dağlamak daxkirin
dağlamak şarandin
dağlardaki zikzaklı ve dolambaçlı yol çîleçep
dağlık koyistan
dağılmak felişîn
dağılmak têkçûn
dağın ardı li pişta çiyê
dağın kuzeye bakan tarafı zimag
dağın tepesi lûtke
dağınık gij
dağınık şepirze
dağınık şerpeze
dağınık sak gijik
dağıtmak belavker kirin
dağıtmak belavkirin
dağıtmak felişandin
dağıtımcı belavkar
dağıtımcı belavker
daha bêtir
daha hê
daha hêj
daha hîna
daha (çoğaltma eki) tir
daha (çoğaltma eki) tirîn
daha da hê jî
daha fazla bêhtir
daha fazla pirtir
daha fazla zêdetir
daha güzel xweştir
daha güzeli ya rindtir
daha güzeli yê rindtir
daha iyi baştir
daha iyi çetir
daha iyi çêtir
daha iyi hale getirmek çêtir kirin
daha iyisi ya rindtir
daha iyisi yê rindtir
daha kolay hêsantir
daha çabuk zûtir
daha çok bêhtir
daha çok pitir
dahi jî
dahi anlamı veren edat jî
dahil hundurîn
dahil olmuş têkel
dahili hundirîn
dahili hundurîn
dahiliye henavî
dahiliye doktoru bijîjkê hinav
daima domdar
daima her û her
daima tim
daimi timîdom
dair li ser
daire cerge
daire hevêrk
daire (ev) gerîngeh
daire gibi cergewî
dairenin merkezi gelû
dakika hûrdem
dal gulî
dal ta
dal çiqil
dal şax
dal ve yapraklarını kesmek çipilandin
dal vs. sallamak rajandin
dalak fatereşk
dalak fatreşk
dalak sipil
dalap telew
dalap olmak hatin fal
dalap olmak telew bûn
dalavere delewêre
dalavereci fênek
dalaşma galim
dalaşma keftûleft
dalda kuruyan üzüm salkımı fîsqat
daldırmak noqandin
daldırmak tê re kirin
dalga mewc
dalga pêl
dalga şepêl
dalga geçme tanût
dalga geçmek henekpêkirin
dalga geçmek tinazpêkirin
dalgakıran pêlşikên
dalgalanmak pêldan
dalgalı pêldar
dalgalı pêlî
dalgıç noqav
dalkavuk lêbok
dalkavuk melaq
dalkavuk çaplûs
dalkavuk şelaf
dalları kesilmiş ağaç qilûmik
dalmak hizrîn
dalmak hênijîn
dalmak lêqelibîn
dalmak noqîn
dalmak ponijîn
dalış noq
dam ban
dam banî
dam saçakları sivîng
dam saçağı siving
dama dame
damak esmanê dev
damak pidû
damak polke
damar bêx
damar reh
damar temar
damarları çalıştıran rajen
damat zava
damda açılan havalandırma ve güneş ışınlarının içeri girmesi için delik rojing
damga dirh
damga mohr
damga şeqil
damgalamak mohr kirin
damla dilop
damla niqut
damla peşk
damla çilk
damlamak dilopkirin
damlamak niqutîn
damlamak çilkîn
damlara atılan kiriş kêran
damlatmak niqutandin
damın üstü banî
damıtmak dapalandin
damıtmak dapalînandin
damıtmak sefandin
damıtılmak dadipale
damıtılmak dapalîn
damıtılmak dapalînîn
damıtılmış dapalînandî
damızlık tovî
dan ji
dan anlamını verir da
dan fiilinin dili geçmiş zamanı da
dana conega
dana golik
dana burnu cobir
dangalak sersem
dans dîlan
dans govend
dans reqs
dans etmek dîlan girtin
dansöz sozan
dansöz çengî
danışma şêwirgeh
danışma şêwr
danışma kurulu komîtiya şêwrê
danışmak şêwirîn
danışman pêşêwir
danışman şêwirmend
danışmanlık şêwirkarî
danışmanlık şêwirmendî
danışıklı bişêwirîn
dar teng
dar xefe
dar gelirli desteng
dar geçit asteng
dar görüşlü kurtbîn
dar sokak alûle
dar ve yürümesi zor yol kapan
dara kêşe
daralmak bêhntengbûn
daralmak teng bûn
daralmak tengbûn
daralmış tengav
daraltmak lê teng kirin
daraltmak teng kirin
daraltmak tengkirin
darağacı sêpê
darb derb
darbe derb
darbe derbe
darbe vurmak derb lêdan
darbe vurmak şek lêdan
darbeden kurtulmak için eğilmek tepkirin
darboğaz darbend
darboğaz derbend
darboğaz git
darbuka tepil
dargeçit gelî
dargörüşlü korebîn
dargın sil
dargın sûketî
dargın xeyîdî
darkafalı fêmkor
darlık tengasî
darlık tengayî
darmadağın hêrifandin
darmadağın tertûbelav
darmadağın olmak hêrifîn
darmadağınık belawela
darmadağınık etmek belawelakirin
darmadağınık olmak belawelabûn
darphane derbxane
darülaceze xêratxane
darı garis
darı samîr
darı sapları soleh
darılgan xeydok.
darılmak hêridîn
darılmak torîn
darılmak xeyidîn
darılmak xeyîdîn
darıltmak hêridandin
darıltmak torandin
darıtmak heridandin
dava doz
dava açmak doz lê kirin
dava dilekçesi dozname
davacı dozdar
davalı dozlêkirî
davarın tzlandığı yer xwêdîn
davet davetname
davet dawet
davet dawetî
davet vexwendin
davet eden.. vexwende
davet etmek vexwendin
davetiye vexwendname
davetli vexwendî
davetname davetname
davetname dawetî
davetsiz misafir mûşek
davranmak radan
davranmak tevgerîn
davranış reftar
davranış tevger
davranışları kötü virtoqî
davul dahol
davul def
davul çalmak dahol lêdan
davulcu daholjen
davulcu dêlû
dayak kotek
dayak kutek
dayak atmak kotek kirin
dayamak pesartin
dayanak destek
dayanak paldank
dayanak palpişt
dayanak qîl
dayanak sipartek
dayanma diyax
dayanma gücü hîlet
dayanmak berxwedan
dayanmak diyax kirin
dayanmak ragirtin
dayanmak xweragirtin
dayanıklı pihêt
dayanıklı qayîm
dayanıklı qewîn
dayanıklı tirûşdar
dayanıklı zexm
dayanıklılık zexmî
dayanıksız nepêt
dayanıksız neqayîm
dayanılması güç durum merez
dayanışma palpiştî
dayanışma piştevanî
dayanışma piştgirî
dayatma xweferzkirin
dayatmak sepandin
dayik mak
dayı xal
dayı eşi xalojin
dayı karısı jinxal
dayı karısı xaloj
dayı karısı xalojin
dayı kızı keçxal
dayı oğlu pisxal
dayıoğlu kurxal
dazlak keçel
dazlak serzelût
dazlak zelût
de da
de da
de ji
de jî
de li
de o esnada di wê demê de
debdebe debdebe
debelendirmek perpitandin
debelenme gevz
debelenmek gevizîn
debelenmek perpitîn
debi bireh
dede bapîr
dede kalik
dedenin babası kalik
dedenin dedesi zincî
dedikodu galgal
dedikodu kurtûpist
dedikodu paşbêj
dedikodu paşbêjî
dedikodu paşgotin
dedikodu paşgotinî
dedikodu zem
dedikoducu paşbêj
dedikoducu qemsî
def etmek qewirandin
defetmek def kirin
defetmek qewitandin
define gencîne
defne defne
defnetmek gor kirin
defnetmek naştin
defolmak cehimîn
defolmak qewitîn
deformasyon bêteşeyîbûn
defter defter
defter lênûsk
defterdar defterdar
dergi kovar
değer biha
değer buha
değer nerx
değer nirx
değer qedir
değer seng
değer şayan
değer vermek biha dan
değer yargısı nirxdarazî
değer. ” nirxên netewî ” ulusal değerler nirx
değerlendirmek biha dan
değerlendirmek helsengandin
değerlendirmek hêja kirin
değerlendirmek nerxandin
değerlendirmek nirxandin
değerli berkeftî
değerli berketî
değerli giramgir
değerli giranbiha
değerli hêja
değerli rêzdar
değersiz bêbiha
değersiz erzan
değersiz nehêja
değersiz zelîl
değersiz kimse zelûl
değil ne
değin heta
değin ta
değirmen aş
değirmen taşı feraş
değirmen taşının altındaki pervaneler beraze
değirmen taşının ayar çubuğu çeqçeqok
değirmenci aşvan
değirmenci qeraş
değirmeni durdurmak çirxatkirin
değiş tokuş tirampe
değişebilir guherbar
değişik cihê
değişik cihêreng
değişik cihêtî
değişik ciyawaz
değişik cûda
değişiklik cihêtî
değişiklik cudayî
değişiklik cûdayî
değişim guhartin
değişim guheran
değişim guherîn
değişim veguhêrîn
değişken guherbar
değişken guhêrbar
değişken guhêzbar
değişkenlik guhêrbarî
değişmek guherîn
değişmek veguhêrîn
değiştirci guherînkar
değiştiren guherînkar
değiştirici guherînêr
değiştirme guhartin
değiştirmek guhartin
değiştirmek guhêrbarandin
değiştirmek veguherandin
değiştirtmek dan guhêrbar
değmek hêjan
değmek lêketin
değmek pêbûn
değnek ço
değnek çov
değnek çovik
deha bilîmetî
dehliz dalan
dehliz dehlîz
dehliz dolan
dehliz xeşîme
dehşet saw
dehşet toqî
dehşet salmak toqandin
dehşet verici erjeng
dehşete kapılmak toqîn
dehşetli bitoq
dehşetli erjeng
dek heya
dek ta
dekan dekan
dekor dekor
dekoratör arastekar
delgi badek
delgi kunker
delgi simok
deli dîn
deli şêt
delici kunker
delidolu dilodîn
delik kulek
delik kun
delik qul
delik deşik qulqulî
delik veya bir gediğin kendiliğinden kapanması hali girhan
delikanlı terlan
delikanlı xort
delikli pilav pişirme kepçesi meqeş
delil ayet
delil birhan
delinmek kun bûn
delinmek simîn
delirmek dînbûn
delirmiş dîn û har
delirtmek dînkirin
delişmen qopanik
delişmen qopix
delmek kunkirin
delmek qulkirin
delmek simandin
dem dem
dem xem
demagoji demagojî
demek gotin
demek qewl
demek ki ango
demek ki nexwe
demet baq
demet demet
demir hesin
demir aletler hesincaw
demir gibi şeyler kazımak verotin
demir gibi şeyleri kazımak rêşkirin
demir madeni karak
demir sülfat zaxa kesk
demirbaş mîrî
demirci hesinkar
demirci hesinker
demirci ocağı kûre
demire verilen tav semax
demirlemek lenger berdan
demiryolu rêhesin
demlemek dem kirin
demlenmek dem girtin
demlik qorî
demokrasi demokrasî
-den da
-den da
-den di
-den ji
-den başka ji bilî
-den başka ji xeynî
-den sonra piştî
denemek azmûn kirin
denemek ceribandin
denemek cêribandin
denenmek azmûn bûn
denenmek ceribîn
denetim venêran
denetimci venêr
denetimden çıkmış olan hêç
denetiçi zêrevan
denetleme dager kirin
denetleme venihêrtin
denetleme venêrîn
denetleme kurulu civata dagerî
denetçi dager
denetçilik dagerî
deney cerb
deney ezmûn
denge hevkêşe
denge kêşe
denge mêzên
denge teraz
denge tews
denge tewş
dengeleyici terazîker
dengeli biteraz
dengeli bitewş
dengeli terazdar
dengesiz bêtewş
dengesiz şewişî
dengesizleşmek şewişîn
dengesizleştirmek şewişandin
deniz behr
deniz derya
deniz zerya
deniz altı noqav
deniz kabuğu dirc
deniz kuvvetleri hêzên deryayî
deniz kızı gulperî
deniz kızı serperî
denizanası pişemasî
denizci deryavan
denizci deryevan
denizcilik deryavanî
denizkızı surperî
denizyıldızı masîsitêrk
denk beramber
denk deng
denk hinkûf
denk ta
denk wekhev
denklem hevkêşe
densiz bêgef
depo barxane
depozito pey
deprem erdhej
deprem erdhejîn
depreşmek axivîn
depreşmek lebitîn
derbeder derbider
derbent derbend
dere cobar
dere newal
dere şag
dere kolları bestik
dere otu şêwit
derece niqik
derece niqir
derece paye
derece pîle
derece rade
dereceli biniqik
derecik mesîlk
dergi kovar
dergi vb. kapağı berg
derhal di cî de
derhal tafil
derhal tavilê
derhal yekser
derhal şirp
deri eyar
deri hencirandin
deri pîst
deri çerm
deri şeqitîn
deri el çantası cewtik
deri ip duhêl
deri kese cêwtik
deri matara xîge
derin kûr
derin dere ve yanların iki tarafı kendal
derin derin düşünmek ponijîn
derin görüşlü kûrebûn
derin uyku temar
derinleşmek kûr bûn
derinleşmek kûrbûn
derinleştirmek kûr kirin
derinleştirmek kûrkirin
derinlik kûrahî
derinlik kûrayî
derisini yüzmek gurandin
derleme berhevkirî
derleme berhevok
derlemeci berhevkar
derlemek berhev kirin
derlemek berhevkirin
derli toplu rêkupêk
derli toplu serhev
derli toplu olmak (saç için) hilmaştin
derli toplu yaşantıya sahip kimse xirmal
derli-toplu hilmaştî
derman derman
derman qidûm
derme-çatma kine-mine
dernek komel
dernek komele
ders fêr
ders wane
dershane fêrgeh
derslik wanegeh
dert derd
dert merez
dertlenmek derd girtin
dertleşmek deridîn
dertli biderd
dertli derdmend
dertli derdnak
dertli dilbikul
dertsiz bêderd
dertsiz bêxem
derviş derwêş
desen neqş
desen nîgare
desen çîn
desinatör neqaş
desise binekarî
despot zorbaz
despotizm zorbazî
despotluk zorbazî
destan destan.
deste deste
deste qevd
destek palpiştî
destek piştevanî
destek piştgirî
desteklemek destekdan
desteklemek piştgirtin
desteklemek piştgirîkirin
destekçi piştevan
destekçi piştgir
deşelemek vedan
deşilmek hilxepirî
deşilmek xepirî
deşme xepirandin
deşmek tevdan
deşmek vedan
detay kîtekît
detaylı bikitekit
deterjan pêşok
deterjan veşewitîn
dev dêw
dev hefrîd
dev boylu dêwendam
deva dewa
devalüasyon devaluasyon
devam berdewam
devam dom
devam dûmahî
devam arkası dûmahî
devam etmek berdewamkirin
devam etmek dirêjîpêdan
devam etmek domîn
devam ettirmek domandin
devamlı berdewam
devamlı bidom
devamlı domdar
devamlı misêwa
devamsız bêdom
deve hêştir
deve hörgücü kopare
deve kuşu heştirme
deve tüyünden yapılan iplik qazim
deve yavrsu torim
deve yavrusu torm
devekuşu hêştirme
deveran ger
devinim liv
devinim tevger
devir dewr
devir hengam
devir heyam
devirip velokirin
devirmek gêr kirin
devirmek gêrkirin
devirmek qulabtin
devirmek qulibandin
devirmek qulipandin
devlet dewlet
devlet adamı mirovê dewletê
devlet kuruluşları dezgehên dewletê
devletçilik dewletparêzî
devre vedor
devretmek dewr kirin
devrilmek gindirîn
devrilmek gêrbûn
devrilmek ketin
devrilmek qelibîn
devrilmek qulibîn
devrilmek qulipîn
devrim şoreş
devrimci şoreşger
devrimci şoreşvan
devriye pager
devînmek livîn
devşirme berhevkirî
devşirmek berhev kirin
deyim biwêj
deyim edatlar daçekî
deynek ço
deynek çogan
deynek çov
dış der
dış derve
dış köşe qornî
dış köşe sûçe
dışa vurmak dan der
dışarda derve
dışarlık derveyîn
dışarı der
dışarı derve
dışarı göndermek derveşandin
dışarıda derve
dışarıda hayvanlara yem verilen yer dangî
dışarıdaki derveyî
dışbudak ağacı benav
dışişleri karûbarên derve
dışkı ve çamur birikintisi sil
dışkı ve çamur birikintisi silop
dışla ilgili derveyî
dışlama hermono
dışlamak veder kirin
dışlamak vederkirin
dışlanmış hermonobûyî
dışlanmış veder
dışsal derveyî
diaspora henderan
dibek cohnî
dibek sîndir
dibi binî
dibsiz bêbinî
didiklemek (kuşlar için) kut kirin
didinmek lebitîn
didinmek veperitîn
didişmek hev lebitandin
difteri duşaxe
difteri hastalığı wenaq
diftong pevdeng
dik qiyame
dik rep
dik serxwe
dik tîk
dik zîq
dik çik
dik (göz veya kulak) bel
dik (kulak için) vît
dik (kulak ve göz için) bel
dik açı gûç
dik açı stêl
dik başlı serberz
dik dik bakmak zîq lê nêrîn
dik kafali serhişk
dik kafalı lasar
dik kafalı sehend
dik kafalı serhişk
dik kafalı zirz
dik yamaç kendal
dikaçı sitêl
diken dirî
diken stirî
diken sênc
dikenli stirîdar
dikenli çalı dirî
dikey emûdî
dikey qinc
dikey tîkane
dikili tîk
dikili çikilî
dikili (kulaklar için) vît
dikili taş kêl
dikilmek vît bûn
dikiz raçav
dikizlemek kelistin
dikiş dirûn
dikiş yeri tik
dikkat bal
dikkat dêhn
dikkat pûte
dikkat pûtepêdan
dikkat serinc
dikkat emek. “Guhê te li mal be.” Eve dikkat et. veya Eve bak guhlêbûn
dikkat etmek bal dan
dikkat etmek bala xwe dan
dikkat etmek dêhn dan
dikkat etmek guhlêdêrandin
dikkat çekici balkêş
dikkat çekici serincrakêş
dikkat çekmek bal kişandin
dikkat çekmek balkişandin
dikkat çekmek dêhn kişandin
dikkat. “dêhna xwe dan” dikkat etmek dêhn
dikkate almak guhdan
dikkatli baldar
dikkatsiz bêbal
dikkatsizlik bêdêhnî
dikleşmek (erkeğin ereksiyonu) repbûn
dikmek dirûtin
dikmek tîk kirin
dikmek venandin
dikmek vît kirin
dikmek vîtkirin
dikmek çiklandin
diktatör zorbaz
diktatör zordar
diktatörlük zorbazî
dikte ettirmek dan nivîsîn
dil zar
dil ziman
dil bilgisinde zarf hoker
dil bilgisinde çekim tewang
dil veya ayak sürçmesi şelipîn
dilbalığı masîmûsa
dilber zerî
dilbilgisi rêziman
dilbilgisinde edat daçek
dilbilgisinde ek qertaf
dilbilgisinde fiil lêker
dilbilgisinde isim navdêr
dilbilgisinde nesne bireser
dilbilgisinde pasif tebatî
dilbilgisinde sesli harf dengdêr
dilbilgisinde sessiz harf dengdar
dilbilgisinde sıfat rengdêr
dilbilim zimanasî
dilbilimi zimanzanî
dilbilinci zimanzan
dilbilisinde isim takısı veqetandek
dile getirmek anîn ziman
dilek daxwaz
dilek ve istek kiplerinde yardımcı olur bi
dilekçe daxwazname
dilemek daxwaz kirin
dilenci geda
dilenci parsek
dilenci xwazok
dilenci kız çocuk geda
dilenmek gedandin
dilenmek parskirin
dili geçmiş raboriya diyar
dilim kerî
dilim tozî
dilim zûl
dilim çênî
dilim şêrt
dilim dilim zûle zûl
dilimlemek kerîkirin
dilimlemek tozîkirin
dilin ya da ayağın sürçmesi şelipîn
dilsiz bêzar
dilsiz lal
dimağ zêhn
dimağ hafıza bîr
din ol
din adamı serokê dînî
din alimi seyda
din bilgini seyda
din ve benzeri herwekî
din öğrenimi gören öğrenci feqe
din öğrenimi gören öğrenci feqî
dinamik felît
dindar hogir
dindar oldar
dindirmek sekinandin
dindirmek tebitandin
dindirmek vemirandin
dingil sirnî
dingin aram
dingin asûde
dingin pengivî
dingin (canlılar için) tebitî
dinginleşmek hedînîn
dini olî
dini müzik dêş
dini vb. kimlik zanav
dini yerlerin hizmetkarı miçewr
dini öğrenci suxte
dinlemek guh lê kirin
dinlemek guhdan
dinlendirici aramdar
dinlenme betlane
dinlenme vewestan
dinlenme vês
dinlenme yeri westanî
dinlenmek arimîn
dinlenmek bêhna xwe dan
dinlenmek hêsabûn
dinlenmek vehisîn
dinlenmek vewestîn
dinlenmek vêsa xwe dan
dinlenmek west girtin
dinlenmiş hêsa
dinleyici guhdar
dinmek sekinîn
dinmek tebitîn
dinmek vemirîn
dinmek (canlılar içn) tebitîn
dinmek (su için) pengivîn
dinsiz bêol
dinsiz marîs
dinç serxwe
dinç zindî
dinç ziren
dip bin
dip binî
diploma destûrname
dipnot nîşe
dipnot nîşebin
dipnot têbinî
dipsiz bêbinî
dipte dibe binî
dipte libinî
dipteki ya binî
dipteki yê binî
dipçik qundax
dirayet zîrekî
direk girş
direk rasterast
direk stûn
direk yekser
direk gibi şeyleri kaldırıp çıkarmak hilkişandin
direk vb. dikmek çikandin
direklerin veya dalların üzerine (yatmak için) kurulan kulübe erzêl
direksiyon badok
direktör gerînende
direktör rêvebir
direngen berxwedêr
direniş berxwedan
direniş dijraberî
direnişçi berxwedêr
direnişçi dijraber
direnişçi têkoşer
direnişçilik dijraberî
direnmek asê bûn
direnmek berxwedan
direnç berxwedan
direnç tirûş
dirençli berxwedar
dirgen sêguh
diri sax
diri zindî
diriliş vejîn
dirilmek vejîn
diriltmek vejandin
dirsek ejnû
dirsek enîşk
dirsek ile omuz arası kısmı çepil
dirsek kemiği lûla zenda stûr
disiplin rêzkarî
disk lak
distribütör belavker
distribütör wajav

diğer din diğer taraftan li aliyê din
diş diran
diş hilkişandin
diş dolgusu puwaz
diş eti pidû
diş eti pok
diş etleri hastalığı şarêz
diş kiri jengdiran
diş macunu macûna diranan
diş pası jengdiran
diş.kamaşmak sekihîn
dişbudak reşedar
dişbudak ağacı benav
dişeti pidî
dişi mê
dişi aslan şepal
dişi deve arvane
dişi deve nag
dişi domuz mahû
dişi domuz mehu
dişi eşek maker
dişi eşek manker
dişi katır meya
dişi katır moçe
dişi keklik makew
dişi kurt dêlegur
dişi köpek dêlik
dişi manda madek
dişi piliç varik
dişil mê
dişil mêhîn
dişil cins edatı a
dişil isim navê mê
dişlek diranbeş
dişlek diranqîç
dişlerde biriken kireç kepîr
dişlerdeki tartar kapîr
dişleri kürdan vs. ile karıştırmak ajinîn
dişli bidiran
dişlik hedûr
dişlik hewîn
dişçi diransaz
dişçilik diranî
divan dîwan
divan horg
divane dîwane
divanhane dîwanxane
diyafram diyafram
diyalog danûstandin
diyalog diyalog
diyalog guftûgo
diyet parêz
diz jûnî
diz çok
diz çong
diz kapağı jûnî
diz kapağı keşk
diz çöktürmek anîn ser çokan
dize rêz
dizge riste
dizgi tîprêzî
dizgici tîprêz
dizgin destgîn
dizi qor
dizi ref
dizi rêz
dizi rêze
dizi film rêzfîlm
dizi haline gelmek dabiristin
dizi yazı rêzenivîs
dizilmek rêzbûn
dizilmek şeridîn
dizin arka iç kısmı barfisk
dizkapağı kabok
dizkapağı serçeng
dizmek rêz kirin
dizmek rêzkirin
diçim.. di
doçent doçent
dogma dogma
dogma hilatin
dogmatizm dogmatîzm
doğa siruşt
doğa suruşt
doğa xwerist
doğa xweza
doğa xwezayî
doğa yasaları zagonên xweristê
doğacılık xwezaperestî
doğal siruştî
doğal suruştî
doğal xwezayi
doğal hukuk dada xwezayî
doğan başok
doğma zabûn
doğma zayîn
doğmak helatin
doğmak zan
doğmak zayîn
doğmuş bûyî
doğrama depîn
doğramacı xerat
doğramak hûr kirin
doğramak hûrkirin
doğramak pişartin
doğranmak qesifîn
doğru rast
doğru dürüst başebaş
doğru düzgün biserûber
doğru olmayan nerast
doğru söyleyen rastbêj
doğru yoldan ayrılma lêç
doğru yoldan sapma lêç
doğrucu rastgo
doğrudan raste rast
doğrudan rasterast
doğrudan doğruya yekser
doğrulamak esehîkirin
doğrulamak rastandin
doğrulmak xwe rast kirin
doğrultu berek
doğrultu hindam
doğruluk ve iyilikten sapmak xirîn
doğruluk ve iyilikten saptırmak xirandin
doğrusu ya rast
doğrusu ya rastîn
doğrusu yê rast
doğruya raste rast
doğruyu gören rastbîn
doğu rojhelat
doğu rojhilat
doğu xawêr
doğu rüzgarı bareş
doğubilim rojhelatnasî
doğulu rojhelatî
doğulu rojhilatî
doğum zayîn
doğum günü roja bûnê
doğum yapmak (hayvanlar için) zan/zayîn
doğumdan sonraki nekahat devresi zaclan
doğumevi zayînxane
doğurduğu halde süt vermeyen hayvan bawiş
doğurtmak zayandin
doğuştan zikmakî
doksan nod
doksanıncı nodem
doktor bijîjk
doktor bijîşk
doku tevînek
doku vehûn
dokuma raçandin
dokuma temd
dokuma tevin
dokuma veçinandin
dokuma kumaş bestir
dokuma sırasında sıklaştırmayı sağlayan alet hepik
dokuma tarağı şeqe
dokuma tezgahı cûmik
dokuma tezgahı tevn
dokuma tezgahı xanût
dokumacı cûmikker
dokumacılık cûmikkerî
dokumak jenîn
dokumak raçandin
dokumak ristin
dokumaları parlatmakta kullanılan bir alet cendere
dokunmak dest lê dan
dokunmak dest lêdan
dokunmak destdan
dokunmak jenîn
dokunmak pelandin
dokunmak (bez vs.) raçandin
dokuz neh
dokuz taş nehberk
dokuzuncu nehem
dolamak alîn
dolamak balandin
dolamak fetilînandin
dolamak herbilandin
dolamak lefandin
dolambaç çiv
dolambaçlı çivanek
dolandırmak firîw kirin
dolandırmak firîwandin
dolandırıcılık firîw
dolanmak fetilîn
dolanılmak lefîn
dolanım doş bûn
dolanım ger
dolap dolav
dolay cîwar
dolay dor
dolay dorhêl
dolaylı binavgîn
dolaylı neyekser
dolaylı vergiler bacên neyekser
dolaysız vergiler bacên yekser
dolayı ji ber
dolayısıyla lewre
dolaşmak geran
dolaşmak geriyan
dolaşmak gerîn
dolaştırmak gerandin
dolaşılan mıntıka pêger
dolaşılan şey pêger
dolaşılmış gerdî
doldurmak dagirtin
doldurmak heşandin
doldurmak tijî kirin
doldurmak tijîkirin
dolgu heşandin
dolgu yapmak heşandin
dolgun az
dolgun tixis
dolma kalem pênivîs hibrê
dolmak tijî bûn
dolmak tijîbûn
dolmalık kabak kulindir
dolmalık kabak kundirê girîtî
dolmalık kabak xirtik
dolu dagirtî
dolu terez
dolu tijî
dolu zîpik
dolu yağışı gijlok
dolu yağışı.. zîpik
dolunay bedl
dolunay helab
dolunay heyveron
dolunay pazne
doluşmak rapiçikîn
domates bacana sor
domates bacanê sor
domates firingî
domates-istan sorkî
dominant sereke
dominant seroke
domuz beraz
domuz teliqîn
domuz gibi hayvanların doğurması teliqîn
domuz yavrusu kudik
don cemed
don derpê
don sehol
donanmak xemilîn
donanım arastek
donatmak arastin
donatmak kok kirin
donatmak kokandin
donatmak xemlandin
donatı arask
donatılmış arastî
donatım arastin
donatım xemilandin
dondurma bestenî
dondurmacı bestenî froş
dondurmak cemidandin
dondurmak qerisandin
donma cemidîn
donma derecesinde üşümek qûtifîn
donmak cemidîn
donmuş cemidî
donuk zenûn
donuklaşma zenûnbûn
donum werçerx
donum noktası xala werçerxê
donup kalmak matbûn
donup kalmak qufulîn
donuşum veguherîn
donüşmek veguherîn
doruk bandev
doruk kopel
doruk lûtke
doruk sertap
dost dost
dost nasyar
dostluk dostanî
dostluk mîhrîvanî
dostluk nasyarî
dostluk yarî
dostça dostane
dostça bakış çavgeş
dosya hevnivîs
doymak têrbûn
doymaz têrnexwer
doymuş têr
doyunca têrî xwe
doyurmak têrkirin
doyurucu têrker
doz pîv
dökmek rijandin
dökmek rêjtin
dökmek rû kirin
dökmek velokirin
dökmek weşan
döktürmek kirin
döktürmek werandin
dökülmek rijîn
dökülmek weran
dökülmek weşîn
döküm darêj
dökümhane darêjxane
dökümhane kelxane
döküntü rêjk
döküntü weşk
döküntü şkeste
döküntü eşya pertal
döküntü pijk,pijkîn; ew rengên sor ku dema nexweşiyan li ser çermê mirovan derdikeve
döl ber
döl dol
döl tov
döl tutmak avisbûn
döl tutmtak bergirtin
döl veren bergir
döl yatağı kardank
döndürmek vegerandin
döndürmek zivirandin
dönek ceban
dönek hulhuli
dönek çivok
dönem dem
dönem dewr
dönem dewran
dönem heyam
dönem nîr
dönem qern
dönem serdem
dönem çax
dönemeç zivrînek
dönemeç çivgeh
dönence kelû
dönence çerx
döngü zivrînek
döngü çerx
dönme abal
dönme veger
dönme (zorla (sözde)Müslüman olanlar) babfile
dönme dolap çerxefelek
dönmek doş bûn
dönmek fetilîn
dönmek vegerîn
dönmek zivirîn
dönmek zîvirîn
dönüm berecot
dönüş veger
dönüştürmek guhartin
dönüştürmek vegerandin
dönüştürmek veguherandin
dönüşüm veguhêrîn
dördüncü çarem
dört çar
dört ayaklı çarpê
dört ayaklı olarak çarpêkî
dört dörtlük çartek
dört taraf çarkoşe
dört taraf çarmedor
dört taraf çarnikar
dört yan çarmedor
dört yol xaçerê
dört yılda bir şubat ayının 29 çekmesi gibîse
dörtgen çarkoşe
dörtgen çarnikar
dörtlü çarmend
dörtlük çarîn
dövme deq
dövme buğday dan
dövme yapmak deqkirin
dövmek kutan
dövmek lêbezîn
dövmek lêdan
dövmek lêxistin
dövmeli bideq
dövülmüş buğday dan
dövüş qirên
dövüşmek lihevbezîn
dövüşmek pevçûn
döğen gam
döğen moşene
döğülmüş buğday ile yapılan bir yemek keledoş
döşek binrex
döşek doşek
döşek mitêl
döşeme raxêr
döşemek kêzîn
döşemek raxistin
dram dram
dua lava
dua wird
dua eden lavaker
dudak lêv
dudaklarda meydana gelen kabarcık tamûsk
dul bî
dul kadın jinebî
duman dû
duman dûxan
duman kalıntısı dorinc
dumur dûmir
dumura uğramak dûmirîn
dumura uğratmak dûmirandin
dur rawestî
durak rawestgeh
durak îstgeh
durağan westar
durdurmak rawestandin
durdurmak sekinandin
durgun ava mend
durgun peng
durgun su meyav
durgunluk pengî
durma rawestan
durmadan bêrawest
durmak man
durmak rawestan
durmak rawestin
durmak rawestîn
durmak sekinîn
durmak vewestan
duru cincilî
duru dawerîvandî
duru zelal
durulamak cincilandin
durulamak dawerîvandin
durulamak meyandin
durulamak veşûştin
durulanmak dawerivîn
durulmak cincilîn
durulmak dawerivandin
durulmuş cincilî
durum asûn
durum awa
durum barîdox
durum hal
durum pergal
durum rewş
duruş rawestan
duruşma daniştin
duruşma rûniştin
duruşma salonu niştingeh
duruşma salonu runiştgeh
dut tû
dutluk çemîhanî
duvak xelî
duvak xêlî
duvak şaban
duvar dîwar
duvar içinde ufak dolap qebalek
duvar onarmak lêkirin
duvar örmek dîwarlêkirin
duvarla çevrilmiş arazi palir
duvarın içine yapılan qebalok
duyarlı bihîs
duyarlı bihîstiyar
duyarlı bihîzyar
duyarlı hestyar
duyarlı pejindar
duyarlı pêjinkar
duyarlı pêjinker
duyarlı zîz
duyarlıklı bihestyarî
duyarlılık zîzî
duyarsız bêhîs
duyarsız sersar
duyarsızlık sersarî
duygu dilîn
duygu hest
duygu hîs
duygulandırmak bihîs kirin
duygulanmak hîs girtin
duygulu bihîs
duygulu hestiyar
duygulu zîz
duygusal diltenik
duygusal hestiyar
duygusal hîsî
duygusu perwa
duygusuz bêhîs
duymak bihîstin
duymak guhlêbûn
duymak seh kirin
duymamazlıktan gelmek xwe li keriyê danîn
duyu hîs
duyu pêjn
duyu seh
duyu sehek
duyu yitimi winda kirina hîsê
duyulmadık nebihîstî
duyum agah
duyum pêjn
duyum sehkirin
duyurmak dan bihîstin
duyuru danezan
duyuru ilan agahdarî
duş serşok
dâhi dahî
düdük dûdik
düdük pîzpîzik
düdük tûtik
düello dûello
düelo jivan
dükkan dûkan
dükkan firoşgeh
dükkân firotingeh
dülger xerat
dülger (alet yapan kimse) necar
düm düz etmek pankirin
dümdüz ve engebesiz ova berî
dümen dumen
dün duh
dünya cîhan
dünya dinya
dünya gitî
dünya görüşü lênêrîna dinyê
dünyadan habersiz xeşûm
dünyalı cîhanî
dünür xinamî
dürbün dûrbîn
dürtmek niquçandin
dürtmek nuqurçandin
dürtmek tiz kirin
dürtü nihiçk
dürtü tiz
dürüm balûle
dürüst durust
dürüst olmayan nepak
düstur distûr
düven cencere
düz dûz
düz pan
düz rast
düz zeblok
düz şahîk
düz yazı pexşan
düzelmek edilîn
düzelmek serast bûn
düzelmek sererastbûn
düzelmek serrast bûn
düzelmek çê bûn
düzelmek çêbûn
düzeltmek edilandin
düzeltmek rastandin
düzeltmek rûbirtin
düzeltmek sererastkirin
düzeltmek serrast kirin
düzeltmen rastker
düzen pergal
düzen rist
düzen saz
düzen sazîûman
düzen sazûman
düzene sokmak rist kirin
düzene sokmak serast kirin
düzenlemek li darxistin
düzenlemek lidarxistin
düzenlemek organîzekirin
düzenlemek rêkupêk kirin
düzenlemek saz kirin
düzenlemek sazkirin
düzenlenmek sazî bûn
düzenlenmiş teyar
düzenli bipergal
düzenli birêkûpêk
düzenli biserûber
düzenli rêkupêk
düzenli rêkûpêk
düzenli sazîdar
düzenli sererast
düzenli olarak birêkûpêkî
düzenli ve planlı biserûber
düzensiz bêpergal
düzensiz bêsazîûman
düzensiz bêserûber
düzey ast
düzey dûş
düzey rade
düzey rûkar
düzgü distûr
düzgün birêkûpêk
düzgün rast
düzgün serast
düzgün sererast
düzine duzîne
düzlük berî
düzlük deşt
düzlük navrast
düzlük raste
düzmece finfinok
düztaban lingmelik
düztaban pêpan
düzyazı pexşan
düğme bikoj
düğme bişkoj
düğme bişkok
düğüm girê
düğüm girêk
düğümlemek girêdan
düğün bû
düğün dawet
düğün dîlan
düğün zemawend
düğün alayı bûçû
düğün alayı xêlîvan
düğün veya sünnet hediyesi xonce
düğün vs. nin dağılması peşkilîn
düş xewn
düşey qinc
düşkün ketî
düşkün zebûn
düşkün zebûnî
düşkünlük bêxatirî
düşkünlük ketîbûn
düşkünlük zebûnî
düşman dijmin
düşman neyar
düşman kişi mixrik
düşmanlık berberî
düşmanlık dijminahî
düşmanlık dijminî
düşmanlık neyî
düşmek ketin
düşmüş ketî
düşük ketî
düşük kalitedeki ekmek nanê xilt
düşük kaliteli xilt
düşük sevyeli zelûl
düşünce boçûn
düşünce hizr
düşünce raman
düşünce ray
düşündürücü seyr
düşündürücü sosret
düşünmek fikirîn
düşünmek hizrîn
düşünmek ramandin
düşünmek ramîn
düşürmek vexistin
düşürmek êxistin

Tüm Türkçe Kürtçe Çeviriler için tıklayın

BENZER KONULAR
YORUM YAZ