Kürtçe Müzik

Osmanlı’da Kürdistan Madalyası

30 Kasım 2015 547 views 1
Abdülmecid döneminde (1839-1861), Kürdistan coğrafyasındaki ayaklanmalarının bastırılması görevi, Osman Paşa komutasında hazırlanan ve Kürdistan’a gönderilen orduya verilir.

Ayaklanmaları bastıran Osman Paşa,İşte bu başarı üzerine, Osmanlı yönetimi, ayaklanmalarının bastırılmasında yararlılık gösterenlere dağıtılmak üzere 29 mm çapında, bir yüzünde padişahın tuğrası, diğer yüzünde kabartmalı bir dağ dizisi ve bu dağ dizisinin üzerinde “Kürdistan”, altında “Sene 1263 (1847)” yazan, altın ve gümüşten 4 çeşit madalya hazırlatır. Bu madalyalardan 1. türü, Ferik ve Liva paşalara, defterdara, Musul, Harput, Sivas ve Erzurum valilerine; 3. türü, Miralar ve Mülazım rütbesinde olanlara; gümüş olan 4. türü ise, Çavuş ve bölük eminlerine verilir.

kürdistan madalyası


Kürdistanı İnkar Etmek Osmanlıyı İnkar Etmek Demektir

1847’de, sadrazamından bölük eminlerine kadar tüm Osmanlı yöneticileri, göğüslerinde, üzerinde Kürdistan yazan bir madalya ile dolaşıyorlardı. Osmanlı, bir ulus-devlet değil, bir hanedanlık imparatorluğu idi. Bu nedenle hiç kimsenin etnik kimliğini ve hatta dinini kendine sorun etmemiş, egemenlik altına aldığı halkların kimliklerini ve ülkelerini inkar
etmeye kalkışmamıştır.

Dolayısıyla birileri çıkıp da “Türk milliyetçiliği” adına Osmanlı tarihinde Kürdistan diye bir yerden söz edilmediğini vb. söylemeye kalkışırsa, o kişilerin sadece tarihçiliğinden değil, akıllarından da şüphe etmek gerekir.

kurdistan haritalası osmanlı

Padişah II.Abülhamit zamanında Osmanlı Devleti’nin Ortadoğuda’ki topraklarını gösteren haritada (1893) Haritanın ortasında کردستان (Kürdistan) bulunmaktadır.Bilgi: yukardaki harita istanbul Eminönü Ptt Müzesinde Haritalar odasında bulunmaktaktadır

BENZER KONULAR
YORUM YAZ

Ugur YAZGÜL

Hal bu ki Osmanlı devletinde Kürdistan deniliyordu, çünki Osmanlı devletinin cogrâfi isimlerle bir derdi yokdu.