fbpx
Reklamlar

Kürdistan Birleşik Devletleri Bir Ütopya mı?

Kürdlerin tarihi başkaldırı, isyan ve direniş tarihidir. Kürdler çok büyük felaketler yaşadı. Ama teslim olmadı. Kürdler çok cesaretli bir halktır Korkusuzdur ve kahramanlıkta üstüne yoktur. Ama hiç bir hak sahibi olmayan bir millettir de. .Peki neden çağımızın tek devletsiz milleti ünvanına sahiptir ?

Dünyanın modern halleri insanlara muazzam imkan ve güç sunmaktadır. Bilim ve teknik had safhada gelişmektedir. İnsan gücünün yerini modern araç ve gereçler almaktadır. Korkunç üretim fazlalığına rağmen, hala yoksulluktan, açlıktan biçare olan insanların varlığını görmezden gelmek de çağımızın vurdum duymaz hastalıklarındandır.
Globalleşen dünya, korkunç bir kriz içindedir. Üretim fazlalığını tüketemeyen kapitalist sistem, her geçen gün daha çok kazanma hırsıyla, kendi sonlarını da getirecek ne kadar tehlikeli silah varsa üretmekte ve bu silahların pazar alanlarını yaratmaktadır.
Kim çok silah üretiyor ve pazarlıyorsa, O dünyanın en güçlüsüdür. Dünya emperyalist sistemi klasik sömürgeci yöntemlerle, ulusları kendi denetiminde tutsak edemiyor, böyle olsa bile fazla karlı bir Pazar alanı değildir. Ulusal bağımsızlıklarını kazanan irili ufaklı onlarca ülke, devletlerini kurduktan sonra ordularını silahlandırmak için büyük yatırım yapmak zorundadırlar. Çünkü hiçbir ülke güvende değildir, her ülke savunmaya hazır bir orduya sahip olarak varlık göstermektedir. Silah sanayisi devasa bir şekilde büyüyor. Bu tehlike dünyayı bir kara deliğin içine çekmektedir.
1. Dünya savaşından sonra bölünen Kürdistan, Orta-Doğu’nun en barbar rejimleri arasında paylaşıldı. Bir asırdır Kürdler dört parça Kürdistan’da kurtuluş savaşı yürütmüş, çok ağır bedeller ödemiş ancak, hâlâ kendi İradesinin sahibi olamamıştır. Kürdistan çok vahşi bir coğrafyaya sahiptir. Kürdler hiçbir zaman kendi vatanlarını sömürgeleştiren, işgalcileri sevmedi, tüm insanlık dışı uygulamalara rağmen doku uyuşmazlığı nedeniyle, bu halk teslim alınamadı, özünden uzaklaştırılamadı. Böyle olmasaydı bu halk yok olurdu.
Kürdlerin tarihi başkaldırı, isyan ve direniş tarihidir. Kürdler çok büyük felaketler yaşadı. Ama teslim olmadı. Kürdler çok cesaretli bir halktır Korkusuzdur ve kahramanlıkta üstüne yoktur. Ama hiç bir hak sahibi olmayan bir millettir de. .

Peki neden çağımızın tek devletsiz milleti ünvanına sahiptir ?

Kürdlerin en büyük eksiği ulusal bilinçtir. Sömürgeci devletlerin birliğini ve bütünlüğünü savunmak ulusal ihanettir. Tek doğru vardır; Kürdistan’ın, birleştirilmesi ve kürdlerin birliğidir. Her ulusun milli sembolleri- milli değerleri vardır. Bir ulus ortak değerler etrafında bir araya gelemiyorsa burda temel bir sorun vardır. Yani ya yurtseversindir ya da yurt satan. Tabii ki ulusal kurtuluş savaşında her zaman bir avuç hain çıkar. Bunlar dışında kalanlar milli bilinç ve ruhla bağımsızlık davasına sahip çıkmıyor, ortak çıkarlar güçlendirilmiyorsa, bundan nasıl bir sonuç çıkar?
Bu halk vermiş olduğu savaşta bir türlü ulusal birliği oluşturamadı. Seyh Said, Seyh Mahmut Berzenci Koçğiri, Ağri, Zilan, Dersim, isyan ve direnişleri ulusal birliği yakalayamadı. Hepsi lokal kaldı ve ulusal moral yakalanamadı. Güney Kürdleri KDP önderliğinde gücünü 1945’te kurulan Mahabat Kürd Cumhutiyetiyle birleştirdi. Bu sahiplenilmesi gereken en önemli ruh ve bilinç birleşmesidir.
Gelinen aşamada Güney Kürdistan Yönetimi, tüm kürdler için muazzam bir fırsattır. Bu iradeye destek vermek, güçlendirmek, büyütmek, birlikte hareket etmek Kürdistanın parçalarını bütünleştirmek için vazgeçilmez tarihi bir fırsattır.
Dünya sistemi içine girmiş olduğu en önemli krizi Orta-Doğu’da yoğunlaştırmaktadır.
Kürdistan özgürleşmedikçe, Orta-Doğu her daim şiddetin, vahşetin, yıkıntının, barbarlığın ev sahipliğini yapacaktır. Kürdler bu savaşta kaybedecek birşeyi olmayan bir millettir. Bu savaşta, devletlerini, sermayelerini, saraylarını ve saltanatlarını kaybedecek olanlar ise, Arap, Pers ve Türk tiranlarıdır. Kürdistan kendi parçalarıyla bütünleşecek, Türkiye, Iran, Suriye ve Irak ise parçalanacaktır, daha doğrusu bütün topraklar gerçek sahipleriyle buluşacaktır. Yıllardır kendi öz gücüne dayanarak savaşan kürdler artık kimsenin, kürdü değil, Kürdistan’ın kürdleri olacaktır. Bu aşamadan sonra Kürdler en demokratik, çağdaş yaşamlarıyla tüm komşularına model olacaktır.
Bu nedenle geçmiş deney ve tecrübelerden ders çıkararak ulusal bilinçle, kendi topraklarına sahip çıkma bilinciyle ortak hareket etmenin tüm şartları mevcuttur.
Dünyanın konjonktürel yapısı objektif olarak kürdlerden yanadır. Uluslarası medya, kürdlerin kahramanlıklarını, cesur bir millet olduğunu yazıyor, Peşmerge ve Gerilla’nın İSİD’e karşı savaş filmlerini gösteriyor. Dünya halkları Kürdlere, özellikle kürd kadın savaşçılarının kahramanlıklarına büyük bir sempati duymaya başlamıştır.
Bugün kürdleri yeni keşfedenler kürdleri çok sevdiklerinden değil. Şunu dost ve düşman anlamıştır ki; Kürdler kendi iradelerinin efendisi olmazlarsa kimseye rahatlık yoktur. Istikrarlı bir Orta-Doğu’nun anahtarı Kürdlerdedir. Bu nedenle dünyanın dev güçleri kürdlere yanaşmaktadır ve kürdler dünyanın devletsiz Ulusu olarak, uluslarası dev güçlerle ittifaklar yapmaktadır. Sömürgeciler arasındaki birlik yerini gergin kutuplaşmaya bırakmıştır. Düşman kampının zayıflaması Kürdler için yeni ittifak güçlerinin tarih sahnesine çıkması, dengeleri pozitif yönden etkilemektedir.
Kürdler, tarihlerinde hiç bu kadar kurtuluşa yakın olmadı. Bu ne muazzam fırsattır. . Bu tren kaçırılmamalıdır.
Dünyada yalnızlaşan, Kürdistan’da iflas eden Türkiye büyük bir yenilginin sonuna gelmiştir.
Kürdler, Kürdistan’ın en küçük parçası olan Güney Kürdistan’ın bağımsızlığını yakalamıştır. Bunu yıllar önce söylemek bile bir hayal gibiydi, rüyasını görmek bile imkansızdı. Bugün bu rüyanın gerçeklestiğini görüyoruz ve yaşıyoruz.
Tek tek her Kürd, Kürdler kendi ülkelerinin bağımsızlığı, Milletlerinin özgürlüğü için büyük bedeller ödedi. Ödenen bedele uygun yaşamak her ulus gibi kürdlerin de hakkıdır.
Ulusal kurtuluş ancak bir devlet ile taçlandırıldığında mümkündür. Ulusal devletler dünyanın her tarafında ayakta durmaktadır. Hiçbir ulusun kendi devletinin tarihsel misyonunu yitirdiğini ve lağvedilmesi gerektiği tarzında bir anlayışları yoktur. Kimse “devlet istemiyoruz”. Demiyor. Tam aksine herkes kendi devletini güçlendirmek için yoğun bir çaba içindedir.
Kürdler adına da kimse “devlet istemiyoruz”. Diyemez. Bu yaklaşım yıllardır sömürgecilerin Kürdlere dayattığı kölelik politikasıdır. Kürdlere devlet istemeyenlerin sümürgecilerle aynı safta oldukları tartışma götürmez.
Gelişmeler şunu ortaya çıkardı, Kürdler çok zayıfken yok olmadılar, bugün ise geriye dönüşü omayan, imkanlara sahiptirler. Özgürlük rüzgarı milliyetçi duygulari kabartmakta, ulusal bilinç ve ruhla, milli değerleri korumak her kürdün birinci görevidir.
Ortak acılar başarılar ve mutluluklar paylaşılmalıdır. Kürtlerin ulusalcı, yaklaşımları, hiçbir parti, grup ve bireyi bu ulusalcı yelpazenin dışında tutamaz.
Kürdler Güney Kürdistan Bağımsızlığını tüm gücüyle, her alanda desteklemelidir. Batı Kürdistan’ın statü oluşturması, güneyle birleşmesiyle anlam kazanacaktır.
En büyük parça olan kuzey kürdleri mevcut TC rejimi içine hapsedilerek, enerjileri boşa tüketiliyor. Bu uzun sürmez, Kuzey kürtleri ödediği bedelin karşılığını alacak ve ulusalcı kimlikte kendini bulacaktır. Doğu Kürtleri en büyük, zulüme mahkum edilmiştir.
Orta doğuda Kürd iradesinin oluşumu şidetli bir deprem gibi yıkılmak üzere olan rejimlerin yıkımını hızlandırmaktadır.
Kürdistan Birleşik Develetleri doğuyor, Türklerin, Perslerin, Arapların uydusu, kantonu, muhtarlığı olma yerine dört parçada ayrı ayrı devletler kurulacak ve merkezi bir yapı oluşturulacaktır.
Kürtler şunu unutmasın; dünyanın en güçlü ve en zayıf devletleri kürdleri hesaba katmadan politika belirleyemez. Dünyanın en saygın yayın ve basını izlediğimizde ABD-Kürtler, Rusya-Kürtler, Koalisyon güçleri ve kürdler AB-Küdler, Nato kürdler diye duyarsınız. Gerçek durumu bilmeyenlerin Kürdlerin dünyanın en süper gücü oldugunu düşündürtecek kadar. .
ABD’de seçim olur kürdler seçim programlarında önemli yer alır, Fransa ve diğer ülkelerde de öyle. Kürdler ve Kürdistan dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri çekim merkezi durumundadır.
Kürdler kendi güçlerini görmek zorundadır. Bu aşamaya gelmek için, ne büyük acılar yaşandı.
Bu kahraman halk dünyada en son devlet kurma hakkını kullanma fırsatını yakalıyor.
Bu bir ütopya mı?.
Bu çok yakında gerçekleşecek her kürdün rüyasıdır. Kendi iradesinin efendisi olacaktır. O gün ülkemiz bağımsız, milletimiz özgür, halklar kardeş ve barış içinde olacaktır.

Dünyada devletler miyadını doldursa da hepsi tek tek yıkılsa da her halde yıkılmamakta ayak direyecek tek devlet Kürdistan Birleşik Devletleri olacaktır. . .Esma Balık-Nerinaazad

Check Also

Yılmaz Özdil Son Cüret Konusu Nedir?

Yılmaz Özdil Son Cüret Konusu Nedir?

‘Son Cüret’ kitabının konusu ne? Sedat Peker’in yayınladığı 6.videoda dikkat çeken kitaplardan biri olan  ve …

One comment

  1. Mazlum kahraman

    Bundan 2 sene öncesine kadar hala barış düşüncesi içindeydim, Türklerin bu kadar ırkçı ve kudurmuş olduklarından haberim yoktu ki Bursa'ya bi seyehatim oldu ve ne kadar içler acısı bi durum olduğunun farkına vardım. Anladım ki Türkler barış istemiyor, tamam Kürt olun ama çokta ses etmeyin köşede oturun yoksa yaşatmayız diyorlar. Açık açık bunu diyorlar ve hiçbirimize tahammülleri yok. Bunu söylemek hoş olmasada tek yol ayrılmak dediğiniz gibi kesinlikle kaçıramayacağımız bir tren belkide sonuncusu, ama bunu Kürdlere anlatmak gerekiyor ne yapmalıyız anlatmak gerekiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir