fbpx
Reklamlar

Kürtçe Şiirler

Kürtçe Şiirler çalışmamız sizlerle

Daha fazlası için Kürtçe Sözler kategorimize göz atabilirsiniz.

Aşağıda çeşitli Kürt şair ve yazara ait şiirlere ulaşabilirsiniz.

Kürtçe bilmeyenler için şiirlerin Türkçe anlamlarını en kısa sürede ekleyeceğiz.

İşte Bazı Kürtçe Şiirler

Pênûs dîl
Kaxiz bindest
Kana ziman
Di mêjî de siltan

***
Ji hêlîna derûnê
Daxwazekjvrî
Bûteyr
Li azmanê evînê
Baskên wî
Ji gotinan
***
Venişt
Li meskenek spî
Qelemê rê negirt li wî
Kaxiz di ber xwe neda
Bask bû hetbestek herwa

 

HILKIŞÎNA BAJAREKÎ

Di şeva termên komerbûyî/ ew bi xwe tarîtir e
stêrken çavine vemirtî, diçûrisin.
Bager mijankên xwe dişkîne di
bejinbûindiya qurman de.
Ö giyanên rencbuyî, yên revyayî
xwe bi tirs davêjin ber sîbera zeytûnê.
***
Ji şeva grîkanî de, tu carî kabusênji vê babetê
şiyar nebûne:
Gava ku hîma Amadana
qîriya li ser deh hezar Roksana
destên serxweş û serkefS, ew revandine.
Serkefix ne… Ey nijada zelall
Bi zenden şankirî bi niviştan, dibin
palpişt bo esmanekîji cama hûrkirî
Di şevê de digere/ji bilî pîrebokên lukumî,
bedengiye…ji singoyên xwîngirtî
Bi rewan, li ruyê kuştiyênxwe temaşe dike.

***
Ji bo zarokên destjêkirî
qantirine tozînî westyayî, mane.
Tenê… qantirine hevalbend
di cîhaneke dijmin de.
Di goristana gerdûn de
li ser banê wê yê rût,
li hêviya şitlên pîpnokê ye
li hêviya xwedanên mirî ye…

***
Buhara kulîlkên dadayî.
Germa te belekbûnê,
çavên bendemanê li stêrka Anahîta
ya vemirî dinihêrin.
Perçebûyî ne, bendewarên
gemiyaAwto/an
Rokek bi bask in
ta ku çemê hêsiran derbas ke.
Giyanê sergerdan
herû her
bende
giyanên xwe ne.

 

EM XERIB IN

Em xerîb in, neji vir in
Em akincî ne, nejidilin
Roja derba me li dijmin be
Gurçikên me pola ne,
dilên me hesin in
***
Daye, daye, haye, hayê…

***
Dilo tu hêlîna teyrê Nar î
Dikalî dinalî, birîndar î
Xwezî wekû dem û dewranê
Ez çûbam Cizîra Botan
Li wî cihî
Li wî warî
Dayê, dayê, hayê, hayê…

Celadet ALÎ BEDIR-XAN

 

EVÎN

 

Mayakovskî
Belkî,
rojekê belkî
li bexçê heywanan
di ber rêzên daran re li du alîyan
ewa hanjî bêlewra wêjîji heywanan
hez dikirli parke derketibe seyranê,

wek di sûret de
di refa dolava min de,
dev li ken be.

Bêguman,
dê wêjî rakingelekî spehî ye.
Sedsala we ya sîhan
tiştên ku dil bezar dikirin
wê di ber me re biqewirîne bi kerîyan ,
Em ê wê demê be hejmar şevan

ku bi stêrikan diçirisînin
têxin bedêla wan rojan
ku me ter hez nekir, em ne gihan.
Min dîsa rake
qetnebe
Jiboku min
wek yekî helbestvan
xweji her babet qirêjê azad kir
û li benda te mam.
Min dîsa rake
***
qet nebe bi ve sedemêl
Min dîsa rakedixwazim Jîyana xwe tevî bjjîml
Jibo ku evîn nebe lîstxk
Ji bo zewacê,
gepanan,
ûsehwetê.
Jiboku evîn, ne bixef
Ji nav nivînan derkeve
û di kaînata be dawî de
seyranê bike.
Ji bo ku roj
nema derkeve
parsa xwarinê,
wûoji hevdeketî li ser rêyan,
di nav tozê de nemîne.

***
Jiboku
bi gazîya yekerrv
-Hevalidinya li xwe bifitile û bê guhertin.
Ji bo ku em
Jijîyaneke bi qeyd û zincîran
dîla karên male
azad bibin
Jiboku
Ji aniha ûpêde
em wek xuşk û bira bin,
ji bo ku
qet nebe
cîhan bibe bavê me
û dinyajî dîya me.

Suleyman DEMÎR

 

 

Em bêjin merheba, bojiyana te
birazîi…
Bidin
Deûbavete
Xweş dUan û dawet
ûsedpîrozî…
Tu bi xêr hatî,
Navajiyana pir zehmett..
Wer birazû
Wer,
Rûne ber kaba min
Ji te re bêjim tevgera dine
Çîrok û çîvanokên
Zor ûzehmetî…
Bo salifên rûmetî
Em bikin galgal Ûxweşgazî..
bi navê yêkuezûtu dam
Yezadanê pak, yê dûovan
ûmêhrebani…

***
Xweş pîrozî
Linavûemrête!…
Jiyana têr gul, sosin û rihan

***

Bibeparate!…
Erê biarzî
Pirxweşe
Jiyana berbang û serfirazî..
Hêvîdar im,
Tu nebîne tu carî û qet,
Wekî bav û kalan, xela û celayî
Sirgun û mihacifL..
Mixabin, Jiyan zor e;
Ax û hesret,
kul û merez,
dilojare!…
Dîsa dibêjim,
Pir xweş e, Jiyana bi xilmet
Ûbixizmet…

***
Pirxweşe,
Jiyana bê tirs û hêbet
Ku tê de bibe xebata bi rûmet
Ku peyda bibe hevalê bi xîret
Têrşîretl…
Hêvîdar im, tu nebîne tu car,
Mîna apê xwe,
Heps û zîndan;
Nebit tu car mala te wêran. . .
Nemine tu car bê mal û mewdan. .
Ew dijminê mîna hovan
Nekin bi te,
Ser bizmaran gêrani. . .

***
Destê te nekevin,
Bazinê zincîr û hesin…
Xeyalên te bi xwejî
Nekevin rekiha kevir
Ûxerca têr hesin…
***

Çiqas xweş e,
Kirina bi zanayî..
Rabûna biguJvda.fi..
Karê bizîrekî..
Mirina bi navdarî..
Erêbirazî..
Erê birazî

Zarokjiyanei…
KuUlkûsewte!…
Kêjûşahîye!…
Qesr û qonaxa serê ava spî yel. . .
Fêkiyê Newala Bûnisra yei. . .
Waret… Ghe!…
Dexlûqûte!…
Rezûpezei…

***
Xweş guhdar be,
Gotinên min ne bes galgal in…
Nekubêzadûzewalin…
Serpêhatiyên çil û çar salên
Pir xedar ûhawar in…

***
Birazî,
Ku tu nebî siwarê hespê cawal
Nekî beza pilingê xedar
Nebî nêçîrvanê karxezai,
De kes nebêje Yezdan,
Kurê Jitankes,
Xweş ciwamêr e,
Xweş heval û mêre…

***

Birazî,
Rehmet li mirtyê te
SUav li syra te
Xwezîka min bi emir
ûnavêtei…

Hêvîdar im,
Bo we zarokan;
Cîhan, ne pir sar be,
Nejîpirgermi…
Tê de tune be,
Bombe, toz û birîn,
Seqe&ûxwîn… Êş û elema milkulm…
Dayik reş girê nedin,
Nebêjin jarê lawoo,
Nekin hawar û xurîn…
Jiyan bo we,
Di demsola bîst û yekê de;
Têr rewaûbiavbei…

****

Xemla Tawusê bihiştî bei…
Kultlk û sosinên ber çeman,
Rihana devê çal û bîran,
Not û neh tîrêja rojê de,
Xemilîbei…
Evîndariya xweş,
Têr baqê gula bei. .

***
Hêviya min ewel…

Ew kese ku şivan in,
Xwedî hêz û xan in,
Xêrxwaz bin.
Tifaq û aştiya rast,
Biçînin, bihûnin,
Di nava hewn û dila xin.
Erê rast e,
Be axîn û nalîn,
Bê kul û hesret,
Be xerabûn û ziyan,
Ava nabejiyani…

***
Ax birazî,
Xwezîka min ew e,
Kû bo zaroka ne ba ye,
Bira, heval û xwişkan,
Dayik,Jinap ûjinxalan!..
nebaye,
Ew kesera bê xelat,
Dûrketina cih û welat…
Xopana xerîbiyê,
Ewjiyana bê xelati. . .

***

Erê,
Galgal ne bê mecalî yajiyanê ye
birazî..
Hêvi
û
dalayî
bingeha tevgera însanîyel…

***

Jiyan,
Bexçêîreme…
Têrgul û denge bilbil e.
Belê, ku tê nebûya dirî û sitrî
Û meriuên mîna Beko Ewan,
Lom û xiyaneta pismam û nasan,
Pir xweş û şîrîn bûjiyan.
lê mixabin,
Jiyan tijî newalên kûr in,
Tt/î hût û hefrît bê xelat in,
Tev çalik û goncal in,
Xefik û dav in,
Çiyayên bilind serî bi mij û moran in..

***

Şîreta dawî birazî
Zanaûşiyar
Xewasesevûrqfebei…
Mîna Şêrgo rênasê dûrbîn,
Mîna Selahaddîn,
Surê destmala hevrîşim,
Şahgula dilê xelkê bei. . . Mîna navê xwe, bi ol û tol bel. . . Serdarê rojên teng,
Hoste necare şewqa rengî
Neqaşê xemxeyalê hewn û dila,
Qubletgeha dest û çava bei

 

Zazaca Şiirler

Kürtçe’nin Kurmanci lehçesinin yanı sıra Zazaki(Zazaca) lehçesinde de şiirler hazırladık.

 

ŞEWI

Çarqirnî mi şewi
Çarqirnî şewi ekranî
Şewi hewrini şewi merezini
Ekranî gonî û gonaşîr di mendî
Ekranan di çeher çimî
di ey may, di ey keyna.
Çimê bêgûlî û bêroşna
eki çimî bihesebî
Ez ewniyêna may ra, ez ewniyêna keyna ra
yê kila tiftngî dim a çimandê xwi ra.
Banê xirabey, termê lete lete bîyayey.
Yew asmêno sîya heze teney.
Gazî û hewara ki geyrena mêrdimey
fonê nê tablodê trqjîkî ya.
Şima ra zewqê şarî aseno?
Lengeriyin Çanqaya di roritşto.
Lingi eşta lingi ser, temaşe keno
demewo ki dewi veşena, deweki veşena,
zerri çizena, qesba veşena.
Ez nêzana sey Neronî şGran zî waneno?
Labelê ez zana,
hergû raya kifekê xwi akeno
riy xwi sîya keno.
Çekan ver di destan besteno.
Çekê ki benî gonî
gonîya ki bena estarey
polandê generalan ser o.
Ey Lengeriyino gonîwerl
Çimanê xwi aki mi ra biewnîl
***
Herçî çew rayna nêdekweno şapda to.
Bizanil Dek û dolavî hinî pere nêkenî
Ters ra zî çirray çîyekî hêvî mekil
Çimkî “ters vernî mergî ro nêgêno”
To dest di çi mendo?
Kiştiş, kiştişo rut û repal.
Hesabdê to di yew şaşey çinê ba?
Ti ehendey mêrdiman senêwa kişenî?
Nê ki ez vana, çekê to kem î
yanzîkeyenî
Ez zana ti taket – naket zî nêkenî
Labelê dîna şadey ma ya
to vere zî vîst û heşt rayî xwi cerebna.
Çi to dest ra ame to apey nêda.
De vqji çi vuriya?
Azadî na herri ser o rayna xelfe da
Yanî ma raya vîst û newin di yî nika.
***
La hinî bes niyo?
Wa mezgdê to di biçiringo!
Na de’wa na ray qediyêna.
Gelo tikosekîbê ma?
Ti raştey yê persî
hinî çîyo ki ti bikî nêmaneno
hezey Neronî xwikiştiş ra vêşer.

Payîz- 1993

 

MEMANEY

Mêmaney
rojê,
di rojî
hîrê…
Aşmê, di aşmî zî
serî û çiman ser.
Laey mi?
Fek ti ra verrq dei
Ne şima persî
ûnezîez vqja
Mêmaneya mi
ey şarî nêmanena!
Xwira çî mi şarî maneno ki..

Amirtan – 1992


Hero Qirr,

wayîre cildê neqşênî
wesardê rêsêra,
zengdê zernênî
Viye di yew nuşte
pey muranê kihoyan viraşte.
Hak çaredê yê di hema hi.

Check Also

Kürtçe Komik Sözler

Kürtçe Komik Sözler

İnternet ortamında Kürtçe gün geçtikçe daha çok gündem haline gelmektedir. Bunun en büyük sebebi de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir